Odolnost proti šíření plamene (samozhášivost):

Výrobky zhotovené z materiálu odolného proti šíření plamene se nesmějí po přiložení zdroje plamene vznítit nebo pokud se vznítí, nesmějí dále hořet, když je zdroj vznícení odstraněn. Zkouška se provádí za použití přesně specifikovaného hořáku.

Vzorek při zkoušce plamenem vyhověl, jestliže:

  • se nevznítil
  • v případě vznícení plamen nebo žhnutí vzorku uhasne do 30s po odstranění zkušebního plamene a nedojde ke vznícení hedvábného papíru ani k ožehnutí desky uložené pod zkoušeným vzorkem

Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření:

Části z izolačního materiálu, které by mohly být vystaveny teplotnímu namáhání v důsledku elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo narušit bezpečnost, nesmějí být nepřiměřeně ovlivněny nadměrným teplem a hořením. Kontroluje se pomocí zkoušky žhavou smyčkou.

Vzorek při zkoušce žhavou smyčkou vyhověl, jestliže:

  • není vidět žádný plamen ani trvalé žhnutí
  • plameny a žhnutí na vzorku uhasnou do 30s po odstranění žhavé smyčky
  • nesmí dojít ke vznícení hedvábného papíru ani k ožehnutí desky uložené pod zkoušeným vzorkem

Odolnost proti teplu:

Části z izolačního materiálu, které jsou nutné k upevnění proudových částí a/nebo částí ochranného obvodu v jejich poloze, jsou podrobeny zkoušce tlakem ocelové kuličky.

Vzorek při zkoušce vyhověl, jestliže průměr vtisku způsobeného kuličkou, za stanovené teploty, nepřesáhne stanovený rozměr.