Podmínky pro skladování výrobků z plastů

ROZSAH PLATNOSTI

Tyto podmínky platí pro skladování výrobků z plastů vyráběných v podniku KOPOS Kolín a.s. a jsou v souladu s normou ČSN 64 0090 (skladování výrobků z plastů).

I. VŠEOBECNĚ

 1. Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy jako je tepelné sálání, přímé sluneční záření, mechanické poškození, vliv organických rozpouštědel apod.
 2. Při teplotách pod 5°C a nad 35°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s výrobky.
 3. Výrobky se nesmějí skladovat ve volných skladech.
 4. Jednotlivé dávky musí být odděleny.
 5. Výrobky z různých plastů musí být při skladování odděleny.
 6. Při vyskladňování se musí odebírat výrobky nejdéle skladované.
 7. Obaly výrobků musí být čisté, suché a nezapáchající.
 8. Skladované výrobky, popř. jednotky balení musí být ve skladu řádně a viditelně označeny, aby nedošlo k jejich záměně.

II. POŽADAVKY NA SKLADOVÁNÍ

 1. Teplota ve skladu nesmí klesnout pod -5°C a přesáhnout 45°C.
 2. Výrobky musí být skladovány v suchém, bezprašném prostředí tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Vzdálenost od zdroje tepla musí být nejméně 1m.
 3. Při skladování výrobků se nedovoluje:

  • vystavení přímému slunečnímu záření, povětrnostním vlivům, tepelnému sálání,
  • skladování společně s organickými rozpouštědly, výrobky obsahující rozpouštědla a dalšími chemikáliemi, u nichž není zaručena netečnost ke skladovaným výrobkům
  • skladování výrobků určených pro styk s poživatinami a pro zdravotnictví s látkami , které mohou ovlivnit jejich senzorické vlastnosti
  • přímý styk s pryží a výrobky s pryží
  • trvalé jednostranné zatížení, přehýbání nebo hromadění na sebe
  • opírání o ostré hrany
 4. Při ukládání výrobků nebo jednotek balení do vrstev musí být ukládací výška úměrná jejich nosnosti a stabilitě.
 5. Tuhé trubky, lišty a kanály je nutno skladovat v horizontální poloze, přičemž vzdálenost podpěr nesmí být větší než 800 mm
 6. V případě potřeby se podmínky skladování jednotlivých výrobků, případně jednotek balení upřesní v návodu výrobku.
 

Podmínky pro skladování výrobků z kovu

ROZSAH PLATNOSTI

Tyto podmínky platí pro skladování kovových výrobků vyráběných ve společnosti KOPOS KOLÍN a.s., a jsou v souladu s normou
ČSN EN 60721-3-1 (Klasifikace podmínek prostředí, Část 3: klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti, Oddíl 1: Skladování výrobků).

I. VŠEOBECNĚ

 1. Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy, jako je mechanické poškození, povětrnostní nebo chemické vlivy.
 2. Při vyskladňování se musejí odebírat výrobky nejdéle skladované (systém FIFO).
 3. Skladované výrobky musejí být ve skladu řádně a viditelně označeny, aby nedošlo k jejich záměně.

II. POŽADAVKY NA SKLADOVÁNÍ

Výrobky musejí být skladovány v suchém, bezprašném prostředí, aby nedošlo k jejich poškození.
Specifikace skladu:

 • Místo zcela chráněné proti povětrnostním vlivům, tj. na uzavřeném místě, kde jsou přímé vlivy počasí zcela vyloučeny
 • Musí se zcela vyloučit přítomnost vody z jiných zdrojů než z deště: kapající voda, tryskající voda, kondenzáty
 • Naprosté vyloučení chemických vlivů vznikajícím v důsledku aerosolů solí
 
PřílohaVelikost
Skladovací podmínky214.55 KB