Stupeň krytí - IP klasifikace dle ČSN EN 60 529

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem:

Písmeno, které je doplněno za druhou číslici ve znaku IP udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, např. IP 10B.

Tato písmena se používají pouze v těchto případech:

* je-li skutečná ochrana před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice.
* je-li udána jen ochrana před dotykem nebezpečných částí, první charakteristická číslice je potom nahrazena písmenem.
Tento vyšší stupeň ochrany může být zajištěn přepážkami, vzdálenostmi uvnitř krytu nebo vhodným tvarem otvorů.

A - chráněno před dotykem hřbetem ruky
B - chráněno před dotykem prstem
C - chráněno před dotykem nástrojem
D - chráněno před dotykem drátem


Ochrana proti dotyku a proti vniknutí cizích předmětůOchrana proti vniknutí vody
První čísliceDruhá číslice
KódStupeň ochranyKódStupeň ochrany
0Žádná ochranaŽádná ochrana před dotykem, žádná ochrana proti vniknutí cizích předmětů0Žádná ochranaŽádná ochrana před vodou
1Ochrana proti velkým cizím předmětůmOchrana proti dotyku rukou Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 50mm1Ochrana proti kapající voděOchrana proti svisle kapající vodě
2Ochrana proti středně velkým cizím předmětůmOchrana proti dotyku prsty Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 12mm2Ochrana proti šikmo kapající voděOchrana proti šikmo padajícím vodním kapkám (odchylka až 15° od svislého směru)
3Ochrana proti malým cizím předmětůmOchrana proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 2,5mm Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 2,5mm3Ochrana proti stříkají voděOchrana proti stříkající vodě ve všech směrech, 60° od svislého směru
4Ochrana proti cizím předmětům tvaru zrnekOchrana proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 1mm Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 1mm4Ochrana proti stříkají voděOchrana proti stříkající vodě ve všech směrech
5Ochrana proti usazování prachuÚplná ochrana před dotykem Ochrana proti usazování prachu v systému5Ochrana proti tryskající voděOchrana proti tryskající vodě (z dýzy) pod libovolným úhlem
6Ochrana proti vniknutí prachuÚplná ochrana před dotykem Ochrana proti vniknutí prachu6Ochrana proti zaplaveníOchrana proti intenzivně tryskající vodě
   7Ochrana proti ponořeníOchrana proti dočasnému ponoření
   8Ochrana proti ponořeníOchrana proti trvalému ponoření
   9Ochrana proti tryskající horké voděOchrana proti tryskající, vysokotlaké, horké vodě

Klasifikace elektroinstalačních trubek podle ČSN EN 61 386-1 ed.2

Kód klasifikuje trubky a jejich příslušenství podle pevnosti v tlaku, rázové pevnosti, nejnižší a nejvyšší dovolené teploty pro instalaci.

první číslicedruhá číslicetřetí číslicečtvrtá číslicepátá číslice
pevnost v tlakurázová pevnostnejnížší dovolená teplotanejvyšší dovolená teplotaodolnost proti ohnutí
1velmi nízká 125 N1velmi nízká 0,5 J1+ 5 °C1+ 60 °C1tuhá
2nízká 320 N2nízká 1 J2- 5 °C2+ 90 °C2ohebná
3střední 750 N3střední 2 J3- 15 °C3+ 105 °C3ohebná/elastická
4vysoká 1250 N4vysoká 6 J4- 25 °C4+ 120 °C4pružná
5velmi vysoká 4000 N5velmi vysoká 2,4 J5- 45 °C5+ 150 °C  
      6+ 250 °C  
      7+ 400 °C  

Trubky:   KOPOS typ 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
               KOPOS typ 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
               KOPOS typ 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Kódy třídění pro deklarované vlastnosti upevňovacího zařízení dle ČSN EN 61386-25

Kód třídění pro deklarované vlastnosti upevňovacího zařízení trubkového systému.

první čísliceodolnost proti příčné zátěži2nízká příčná zátěž
3střední příčná zátěž
4vysoká příčná zátěž
druhá čísliceodolnost proti nárazu1velmi nízká rázová pevnost
2nízká rázová pevnost
3střední rázová pevnost
4vysoká rázová pevnost
5velmi vysoká rázová pevnost
třetí číslicerozsah nízkých teplot1+5 °C
2-5 °C
3-15 °C
4-25 °C
5-45 °C
čtvrtá číslicerozsah vysokých teplot0+40 °C
1+60 °C
2+90 °C
3+105 °C
4+120 °C
5+150 °C
6+250 °C
7+400 °C
pátá čísliceodolnost proti korozi1nízká ochrana uvnitř a vně
2střední ochrana uvnitř a vně
3střední ochrana uvnitř, vysoká ochrana vně
4vysoká ochrana uvnitř a vně
šestá čísliceodolnost proti šíření plamene1nešířící plamen
2šířící plamen
sedmá čísliceodolnost proti axiální zátěži0nestanovena
1stanovena výrobcem