Rozdělení stavebních hmot z hlediska třídy reakce na oheň

Vztah mezi požadavky na stupně hořlavosti a třídami reakce na oheň dle ČSN 33 2312 ed. 2.
Stupeň hořlavostiTřída reakce na oheň
AA1
A2
BB
C1C
C2D
C3E
F

Rozdíl mezi stupněm hořlavosti a třídou reakce na oheň

Základní rozdíl mezi stupněm hořlavosti a třídou reakce na oheň spočívá v tom, že stupeň hořlavosti hodnotí samostatně jednotlivé hmoty, zatímco třída reakce na oheň hodnotí celý stavební výrobek v konečném provedení - například sendvičové stěny, zateplovací systémy apod


Klasifikace stavebních výrobků podle jejich reakce na oheň

Pro klasifikaci stavebních výrobků podle jejich reakce na oheň se zkouší podle následujícího postupu:

 

Třída E

Výrobek, který má být klasifikován do třídy E, se zkouší podle ČSN EN ISO 11925-2 pomocí plamene působícího po dobu 15 s.

 

Třídy D, C, B

Výrobek, který má být klasifikován do tříd D, C nebo B, se zkouší podle ČSN EN ISO 11925-2 pomocí plamene působícího po dobu 30 s. Výrobek, který vyhoví požadavkům stanoveným na výsledky zkoušky podle ČSN EN ISO 11925-2, se dále vyzkouší podle ČSN EN 13823, resp. podle ČSN EN ISO 9239-1- toto platí pro podlahové krytiny.

 

Třídy A1, A2
Stejnorodé výrobky

Výrobek, klasifikovaný do třídy A1, se zkouší podle ČSN EN ISO 1182 a podle ČSN EN ISO 1716. Výrobek klasifikovaný do třídy A2, se zkouší buď podle ČSN EN ISO 1182 nebo podle ČSN EN ISO 1716.

 

Nestejnorodé výrobky

Každá podstatná složka nestejnorodého výrobku, klasifikovaná do třídy A1, se zkouší samostatně podle ČSN EN ISO 1182 a podle ČSN EN ISO 1716. Navíc každý výrobek obsahující vnější nepodstatnou složku a vyhovující kriteriu PCS se zkouší podle ČSN EN 13823, resp. podle ČSN EN ISO 9239-1 –toto platí pro podlahové krytiny. Každá podstatná složka nestejnorodého výrobku, klasifikovaná do třídy A2, se musí zkoušet samostatně buď podle ČSN EN ISO 1182, nebo podle ČSN EN ISO 1716. Nepodstatné složky nestejnorodého výrobku se zkouší samostatně, a to pouze podle ČSN EN ISO 1716.

 

Další podmínka pro třídu A2

Všechny výrobky, které mají být klasifikovány do třídy A2, se musí zkoušet navíc podle ČSN EN 13823, resp. podle ČSN EN ISO 9239-1 u podlahových krytin.

Až do 31. 12. 2007 byly hodnoceny a tříděny jednotlivé stavební hmoty podle ČSN 73 0862 "Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot". Platnost této normy byla ukončena ke dni 31.12.2003, avšak s ohledem na zajištění kontinuity v hodnocení materiálů v rámci projektových norem platily výsledky zkoušek podle této normy, jakož i hodnotová norma ČSN 73 0823, až do 31.12.2007. Podle této normy se stavební hmoty zařazovaly do výše uvedených stupňů.

S platností od 1.7.2003 platí na území ČR nový způsob klasifikace hořlavosti, označovaný jako "Reakce na oheň", shrnutý v klasifikační normě ČSN EN 13501-1.

Norma ČSN 33 2312:85 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich“ umožňovala dle převodní tabulky používat obojí značení ve vztahu k hořlavosti stavebních hmot. K 1.10.2007 bylo zrušeno ustanovení této normy pro krabice ve vztahu k normě ČSN EN 60 670-1, tj platnost normy ČSN 33 2312:85 byla pro elektroinstalační krabice ukončena, avšak platí nadále pro elektroinstalační lišty, kanály a trubky.
Platnost normy ČSN 37 0100 „Elektroinstalační krabice „ byla ukončena k 1.10.2007. Nahrazuje ji norma ČSN EN 60 670-1 „Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace“.