Chemická odolnost elektroinstalačních lišt, trubek a příslušenství z tvrdého PVC, PE, PA, PS, PP a PPE

Vysvětlivky:
# : Tyto materiály jsou za běžných podmínek uložení odolné proti chemickému poškození
o : Tyto materiály jsou pouze omezeně odolné proti chemickému poškození
x : Tyto materiály nejsou za uvedených podmínek odolné proti chemickému poškození

Zkratky: PVC-Polyvinylchlorid, PE-polyethylen, PA-polyamid, PS-polystyren, PP-polypropylen, PPE (PPO)-polyphenylenether (polyphenyl oxid).

Chemikáliekonc. v %°CPVCPEPAPSPPPPE (PPO)
Aceton 20x##x#x
Amoniak2520##xo#x
Anilin 60oxoxxo
Benzen 20xo#xox
Destilovaná voda 20######
Etanol5020###o##
Fenolový roztok550ooxxxx
Hydroxid sodný6050######
Chlorované uhlovodíky  xx#xxx
Kyselina fluorovodíková4020##xx#o
Kyselina chlorovodíková3620ooxooo
Kyselina chromová20 ooxooo
Kyselina octová520##x##o
Kyselina sírová9620##x##o
Kyselina sírová3020##x##o
Medicinální olej  #####x
Metanol  ###x##
Olivový olej  #####x
Petrolej  #####x
Peroxid vodíku2020##oo#o
Tetrachloruhlík  xxxxxx
Transformátorový olej 20#####x
Uhličitan sodný  ######