Certifikace systému

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení kvality dle ISO 9001:2015, životního prostředí dle ISO 14001:2015, hospodaření s energií dle ISO 50001:2018, Bezpečnost práce a je držitelem značky Česká kvalita.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Bezpečný podnik

Bezpečný podnik

Česká kvalita

Česká kvalita

Osvědčení o obalech

Osvědčení o obalech

Certifikace produktů

Certifikáty produktů se vztahují ke každému jednotlivému produktu a jsou součástí detailu výrobku na https://www.kopos.cz/cs/e-shop.