Protokoly o zkouškách požárně technických charakteristik

Požárně technická laboratoř jako akreditovaná zkušebna č. 1007.7 vystavila na níže uvedené materiály tyto protokoly:

Zkušební metoda pro stanovení spalného tepla (PCS): ČSN EN ISO 1716

Protokol č. Materiál Naměřené hodnoty Výsledky Rozšířená nejistota
1. měření 2. měření 3. měření
12274 PVC stabilizované Pb 17,584 17,540 17,594 17,57 0,07
12275 PVC - stabilizované CaZn 18,125 18,104 18,182 18,14 0,09
12276 PE - liten 46,377 46,432 46,414 46,41 0,07
12277 PE - víčka krabic 8130, 8135 vývodky pro ocelové trubky 44,889 44,867 44,866 44,87 0,03
12278 PP - betonový program 27,546 27,508 27,606 27,55 0,12
12279 PP - těla krabic 8130, 8135 41,685 41,696 41,689 41,69 0,02
12280 PPO/PPE 35,086 35,120 35,150 35,12 0,08