VRÁCENÍ ZBOŽÍ (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY) ZAKOUPENÉHO PŘES E-SHOP (spotřebitel)

Jako spotřebitel máte ze zákona právo vrátit zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu (tedy odstoupit od kupní smlouvy). Lhůta zpravidla končí uplynutím 14 dnů ode dne převzetí zboží. Přesné podmínky najdete v našich obchodních podmínkách pro spotřebitele.

Jak postupovat?

 • Odstoupení ohlaste buď na e-mail: prodej@kopos.cz, nebo poštou na adresu KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín.
 • Nejpozději 14 dní od odstoupení vraťte na své náklady nepoškozené, čisté zboží společně s přiloženým průvodním dopisem (vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem naleznete níže), číslem prodejní objednávky a číslem bankovního účtu, a to na adresu KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín.
 • Vrácení peněz proběhne nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám odstoupení od smlouvy bylo doručeno.

 

VRÁCENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ (podnikatel/OSVČ)

KOPOS KOLÍN a.s. jako dodavatel si vyhrazuje právo stanovit následující podmínky pro jednání o případném vrácení zboží:

 1. zboží určené k vrácení musí být ve stavu umožňujícím jeho další prodej, tedy zejména čisté a mechanicky nepoškozené
 2. zboží by mělo být pokud možno v původním uzavřeném balení (tzn. kompletní minimální zabalené množství), výjimku tvoří položky dodávané jednotlivě
 3. zboží nesmí být v žádném případě vyrobeno více než dva roky před zahájením jednání o jeho vrácení. Zároveň předmětem vratky není zboží: specifická výroba, lakované žlaby a příslušenství, věci z výprodeje!!!
 4. vrácení zboží je podmíněno předchozí fyzickou kontrolou jeho stavu pověřeným zástupcem dodavatele a jeho následným výslovným souhlasem. Tím se rozumí jeho vyjádření a podpis protokolu o vrácení zboží
 5. zástupce společnosti vracející zboží dodavateli podpisem protokolu o vrácení zboží vyjadřuje souhlas s podmínkami dodavatele stanovenými jeho zástupcem
 6. doba na oboustranné vyřešení vratky (netýká se transportu zboží k dodavateli) je stanovena na 30 dní od zaslání požadavku. Po této době bude vratka uzavřena a již nebude předmětem dalšího jednání!!!
 7. podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete zde
 8. opravný daňový doklad bude vystaven na základě skutečného množství /tj. fyzicky překontrolováno/ dodaného do firmy KOPOS KOLÍN a.s. !!!
 9. při špatném objednání množství /ne typu/ zboží a jeho vrácení do 3dnů je storno poplatek 0%, do týdne 7%, do 14dní 10% a za více jak 14 dní 20%  
 10. od 1.1.2022 nebude předmětem vratky: KHO, KHB ani 67XX_POBD, jak jednotlivě, tak i jakékoli kombinace!!!

Vyřizuje za KOPOS KOLÍN a.s.:

Josef Sobotka, e-mail: josef.sobotka@kopos.cz, tel.: +420 734 686 272