Stupeň krytí - IP klasifikace dle ČSN EN 60 529

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem:

Písmeno, které je doplněno za druhou číslici ve znaku IP udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, např. IP 10B.

Tato písmena se používají pouze v těchto případech:

* je-li skutečná ochrana před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice.
* je-li udána jen ochrana před dotykem nebezpečných částí, první charakteristická číslice je potom nahrazena písmenem.
Tento vyšší stupeň ochrany může být zajištěn přepážkami, vzdálenostmi uvnitř krytu nebo vhodným tvarem otvorů.

A - chráněno před dotykem hřbetem ruky
B - chráněno před dotykem prstem
C - chráněno před dotykem nástrojem
D - chráněno před dotykem drátem


Ochrana proti dotyku a proti vniknutí cizích předmětů Ochrana proti vniknutí vody
První číslice Druhá číslice
Kód Stupeň ochrany Kód Stupeň ochrany
0 Žádná ochrana Žádná ochrana před dotykem, žádná ochrana proti vniknutí cizích předmětů 0 Žádná ochrana Žádná ochrana před vodou
1 Ochrana proti velkým cizím předmětům Ochrana proti dotyku rukou Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 50mm 1 Ochrana proti kapající vodě Ochrana proti svisle kapající vodě
2 Ochrana proti středně velkým cizím předmětům Ochrana proti dotyku prsty Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 12mm 2 Ochrana proti šikmo kapající vodě Ochrana proti šikmo padajícím vodním kapkám (odchylka až 15° od svislého směru)
3 Ochrana proti malým cizím předmětům Ochrana proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 2,5mm Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 2,5mm 3 Ochrana proti stříkají vodě Ochrana proti stříkající vodě ve všech směrech, 60° od svislého směru
4 Ochrana proti cizím předmětům tvaru zrnek Ochrana proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 1mm Ochrana proti cizím předmětům o průměru > 1mm 4 Ochrana proti stříkají vodě Ochrana proti stříkající vodě ve všech směrech
5 Ochrana proti usazování prachu Úplná ochrana před dotykem Ochrana proti usazování prachu v systému 5 Ochrana proti tryskající vodě Ochrana proti tryskající vodě (z dýzy) pod libovolným úhlem
6 Ochrana proti vniknutí prachu Úplná ochrana před dotykem Ochrana proti vniknutí prachu 6 Ochrana proti zaplavení Ochrana proti dočasnému zaplavení
      7 Ochrana proti ponoření Ochrana proti dočasnému ponoření
      8 Ochrana proti ponoření Ochrana proti trvalému ponoření
      9 Ochrana proti tryskající horké vodě Ochrana proti tryskající, vysokotlaké, horké vodě

Klasifikace elektroinstalačních trubek podle ČSN EN 61 386-1 ed.2

Kód klasifikuje trubky a jejich příslušenství podle pevnosti v tlaku, rázové pevnosti, nejnižší a nejvyšší dovolené teploty pro instalaci.

první číslice druhá číslice třetí číslice čtvrtá číslice pátá číslice
pevnost v tlaku rázová pevnost nejnížší dovolená teplota nejvyšší dovolená teplota odolnost proti ohnutí
1 velmi nízká 125 N 1 velmi nízká 0,5 J 1 + 5 °C 1 + 60 °C 1 tuhá
2 nízká 320 N 2 nízká 1 J 2 - 5 °C 2 + 90 °C 2 ohebná
3 střední 750 N 3 střední 2 J 3 - 15 °C 3 + 105 °C 3 ohebná/elastická
4 vysoká 1250 N 4 vysoká 6 J 4 - 25 °C 4 + 120 °C 4 pružná
5 velmi vysoká 4000 N 5 velmi vysoká 2,4 J 5 - 45 °C 5 + 150 °C    
            6 + 250 °C    
            7 + 400 °C    

Trubky:   KOPOS typ 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
               KOPOS typ 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
               KOPOS typ 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Kódy třídění pro deklarované vlastnosti upevňovacího zařízení dle ČSN EN 61386-25

Kód třídění pro deklarované vlastnosti upevňovacího zařízení trubkového systému.

první číslice odolnost proti příčné zátěži 2 nízká příčná zátěž
3 střední příčná zátěž
4 vysoká příčná zátěž
druhá číslice odolnost proti nárazu 1 velmi nízká rázová pevnost
2 nízká rázová pevnost
3 střední rázová pevnost
4 vysoká rázová pevnost
5 velmi vysoká rázová pevnost
třetí číslice rozsah nízkých teplot 1 +5 °C
2 -5 °C
3 -15 °C
4 -25 °C
5 -45 °C
čtvrtá číslice rozsah vysokých teplot 0 +40 °C
1 +60 °C
2 +90 °C
3 +105 °C
4 +120 °C
5 +150 °C
6 +250 °C
7 +400 °C
pátá číslice odolnost proti korozi 1 nízká ochrana uvnitř a vně
2 střední ochrana uvnitř a vně
3 střední ochrana uvnitř, vysoká ochrana vně
4 vysoká ochrana uvnitř a vně
šestá číslice odolnost proti šíření plamene 1 nešířící plamen
2 šířící plamen
sedmá číslice odolnost proti axiální zátěži 0 nestanovena
1 stanovena výrobcem