PRIORITY

Kvalita výrobků
Péče o zákazníky
Firemní kultura

INOVACE

Neustále hledáme nové způsoby, které povedou ke zlepšení technologií a výrobků.

FLEXIBILNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Naši zákazníci využívají komplexní služby a jejich požadavky jsou řešeny individuálně.
Budujeme pevné a dlouhodobé obchodní partnerství.

RESPEKT

Respektujeme lidi jako individuality. Snažíme se o otevřený dialog, který vede ke společnému řešení. Ohleduplnost a vstřícnost napomáhá k dobrým vztahům.

TÝMOVÁ PRÁCE

Uvědomujeme si skutečnost, že každý zaměstnanec přispívá k růstu společnosti, pouze motivované a spolupracující týmy jsou úspěšné a neustále dosahují svých cílů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Odbornost a zvyšování kvalifikace jsou nedílnou součástí strategie společnosti.

BEZPEČNOST

Ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví jsou požadavky obsažené ve všech našich aktivitách. Dodržujeme přísné standardy etiky a kontroly práce.

 

Etický kodex zaměstnance KOPOS

  • Nejdůležitějším člověkem v našem podniku je zákazník. Není rozhodující zda telefonuje, píše nebo přichází osobně.
  • Zákazník je svobodný a na nás nezávislý, naopak my jsme závislí na něm.
  • Zákazník je obchodní přítel, který nás neobtěžuje ani nepřerušuje v naší práci, naopak je smyslem a účelem našeho konání.
  • Zákazník je král, kterému neděláme laskavost, když ho oslovujeme, nýbrž on nám prokazuje čest, když nám poskytuje příležitost, abychom mu sloužili.
  • Největší naší odměnou je spokojený zákazník.