17.7.2019

Průmyslová výstavba, sklady a další jiné stavby přinášejí nové požadavky na jejich vnitřní vybavení. S tím se mění i výrobky, které se v nich instalují. Jedním takovým případem jsou i kabelové žlaby v délkách 6 metrů, které jsou instalovány mezi nosné sloupy stavební konstrukce. Kopos tedy rozšířil svou nabídku řady kabelových žlabů Jupiter o výrobky KZ 110x200x1,5_S6 a KZ 110x300X1,5_S6. Kabelové žlaby se spojují pomocí spojek KDS, které jsou speciálně určené právě pro tyto 6 metrů dlouhé kabelové žlaby. Tloušťka plechu 1,5 mm zajišťuje dostatečnou pevnost, která je v těchto instalacích vyžadována. A obě dimenze žlabů jsou k dispozici na skladě k okamžitému odebrání.

Více informací zde.