15.1.2019

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pořádá každoročně v rámci celoživotního vzdělávání desítky seminářů. KOPOS KOLÍN a.s. bude školit v rámci vzdělávacího programu – Elektroinstalace a požární bezpečnost v občanské a průmyslové výstavbě.

Školení zahájíme v dubnu v Praze. Na přednáškách uslyšíme odborníky z firem KOPOS KOLÍN a.s., PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o. a HILTI ČR spol. s.r. Za společnost KOPOS KOLÍN a.s. produktový manažer Václav Musílek seznámí posluchače s novinkami a změnami v požární ochraně pro rok 2019: „Představím normu ČSN 73 0895, která předepisuje požadavky na zkoušky a klasifikaci kabelových tras s funkční integritou, dále pak normové a nenormové konstrukce a novinky v oblasti kotvení“. Dalším přednášejícím bude zástupce společnosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o., který promluví na téma požárně bezpečnostní kabely pro moderní budovy. O systémech požární ochrany v elektroinstalaci vystoupí pracovník z firmy HILTI ČR spol. s.r.o.

Přednáška je určena především pro projektanty, architekty, techniky ve stavitelství, pracovníky elektromontážních firem, ale i pro širokou veřejnost. Účast na semináři je hodnocena 1 kreditním bodem.

Zájemci se mohou hlásit na https://www.kopos.cz/cs/odborne-seminare.

Semináře pro první pololetí roku 2019:
10.04. – 9.00 - Pražská kabelovna, Ke Kablu 278, Praha 10 - EXKURZE VE FIRMĚ
24.04. – 9.00 - Hotel Villa EDEN, 17. listopadu 8, Jihlava
15.05. – 9.00 - KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín - EXKURZE VE FIRMĚ
22.05. – 9.00 - Hotel Clarion Congress, Pražská třída 14, České Budějovice
05.06. – 9.00 - Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň

Pozvánka na odborný seminář 2019

Attachments: