4.12.2018

Tunelem Ejpovice, jenž se skládá ze dvou tubusů o přibližné délce 4150 metrů, projely ve čtvrtek 15. listopadu první vlaky s cestujícími, čímž stavba dorazila ke svému konci. Smyslem je zkrácení železniční trati v úseku Praha-Plzeň a společnost KOPOS KOLÍN a.s. se na ní podílela zejména dodávkou kabelových nosných systémů s funkčností při požáru včetně elektroinstalačních požárních krabic s dvojitou svorkovnicí – KSK 125_2PO6. Kabelové žlaby Jupiter uchycené na výložnících, vedou po celé délce severního i jižního tubusu. Projektem se od fáze projektování až po samotnou dodávku materiálu, zabývalo naše oddělení pro klíčové zakázky. Naši kolegové v Koposu úspěšně vyřešili mnoho specifických technických požadavků, které u takto rozsáhlé, a do značné míry ojedinělé, stavby nastávají. Těšíme se na další výzvy!

Tunelem Ejpovice    Tunelem Ejpovice

V současné době se jedná o nejdelší železniční tunel v ČR. Ražba obou jeho tubusů trvala 2,5 roku, přičemž investice dosáhly cca 6,8 miliardy Kč.