28.3.2014

A co je to vlastně dřevo? A můžeme krabice instalovat do C3? Naše odpověď zní:

Dnes se nám již těžko podaří instalovat krabice na nebo do materiálů C3, protože norma ČSN 33 2312/Z1 stanovuje s ohledem na ČSN EN 13 501-1 ukončení třídění materiálů na stupně hořlavosti a převádí tuto klasifikaci na třídy reakce na oheň. A protože nejistota, zda mohu instalovat elektroinstalační krabice, vzniká u materiálů C3, zmiňme se zde pouze o převodu materiálů stupně hořlavosti C3. Tyto materiály jsou od června 2005 označovány jako materiály třídy reakce na oheň E nebo F.

A dřevo do této kategorie nikdy nepatřilo. Tvrdá dřeva, jako např. buk nebo dub, byla dokonce ve stupni hořlavosti C1 tedy těžko hořlavá. Je pochopitelné, že každé dřevo je nakonec povrchově upraveno a tato povrchová úprava může jeho hořlavost zvýšit. Abychom předešli podobným dohadům, budeme mít vždy na mysli všeobecně materiály třídy reakce na oheň F. Tuto klasifikaci musí poskytnout každý výrobce stavebního výrobku.

A nyní k normě ČSN 33 2312 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich. Již zmiňovanou změnou Z1 se do úvodního odstavce původní normy ČSN 33 2312 z 8.5.1985 doplňuje odstavec, který odkazuje na současnou platnost této normy společně s normou ČSN EN 60670-1-Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a jiné podobné pevné elektrické instalace. Tato norma od 1.10.2007 pro krabice normu ČSN 33 2312 zcela nahradí. Již tedy 7 let se elektroinstalační krabice řídí jinou normou, než je v povědomí elektrotechnické veřejnosti ještě běžné.

Nyní tedy k normě ČSN EN 60670-1. Ta opět upozorňuje na skutečnost, že do 1.10.2007 je možné použít i ČSN 33 2312, ale pro krabice platí od tohoto data pouze norma ČSN EN 60670-1, ve které nalezneme v tabulce 1 třídění krabic a úplných krytů:

Třídění 7.2 podle způsobu instalace- 7.2.1 zapuštěné, polozapuštěné nebo uložené v-7.2.1.2 tedy hořlavých stěnách, hořlavých stropech nebo hořlavých podlahách- následuje i třídění podle 7.2.1.3 tedy dutých stěnách, dutých stropech, dutých podlahách nebo nábytku. A tato třídění jsme vypsali právě proto, že KOPOS KOLÍN a.s. má elektroinstalační krabice určené do dutých stěn (vyráběné v okrové barvě), testované a klasifikované právě podle těchto klasifikací. Z úspěšně absolvované zkoušky žhavou smyčkou na 850°C a výše uvedené klasifikace můžeme jednoznačně doporučit montáž na elektroinstalačních krabic do dutých stěn na i do materiálů třídy reakce na oheň F.

A protože podle normy hořlavější látka neexistuje, není zde tedy žádná obava o možnosti instalovat naše krabice do dutých stěn na i do stavebního materiálu s jakoukoli reakcí na oheň.

Attachments: