1.11.2017

Systémy se zachováním funkčnosti při požáru musí odolat ohni, aby splňovaly požadavky dle ČSN 730895. To je základním úkolem testování v Akreditované požární zkušebně ve společnosti PAVUS.

  

Díky těmto testům, tak můžeme zachovat vysoký standard produktů. Požární odolnost testujeme na výrobcích jako jsou kabelové žlaby MARS, JUPITER, drátěné žlaby, kabelové lávky, příchytky a elektroinstalační krabice. Jelikož jen příprava zabere několik dnů je důležité celou akci dobře naplánovat. „Kabelové žlaby se v Koposu nařežou na požadované délky a spojí pomocí šroubů a spojek. Poté se smontují jednotlivé podpěry složené z montážních profilů, závitových tyčí nebo výložníků na zeď a odvezou na místo zkoušky. Do komory z ytongových tvárnic tlustých 24 cm se postupně montují jednotlivé kabelové trasy. V samotné zkušebně se první den provrtávají otvory stropem. Často je to až 500 děr, které se osadí například příchytkami a krabicemi. Další den přicházejí na řadu podpěry a jednotlivé žlaby. Po takto namontovaných dílech je nutné konstrukci dotížit na 10 až 40 kilogramů podle požadavků zákazníka. Zkoušené kabely jsou bezhalogenové a spolu s konstrukcí musí zajistit funkčnost při požáru, tudíž vést elektrický proud po dobu až 90 minut,“ popisuje instalaci produktový manager Václav Musílek, který má testování požárně odolných systémů na starost. Po zažehnutí vzplane oheň a namontované trasy se začnou zahřívat. Teplota ve zkušebně vyšplhá až na cca 1050 °C.

  

Tentokrát ve zkušebně ve Veselí nad Lužnicí se zkoušky zúčastnili obchodní zástupci Libor Váňa, Zdeněk Ceral, Martin Zuzaňák, Tomáš Krejčík a zástupci firem PRAKAB a Transportkabel-DIXI. Z polské dceřiné společnosti přijel technický pracovník Maciej Brzeziński.

  

Požárních zkoušek má Kopos za sebou desítky. Zkouší se v Pavusu, slovenském Firesu v Batizovcích, německých společnostech v Erwitte či Dortmundu. „Všechny tyto zkušebny jsem již navštívil a měl možnost porovnávat jak zkušební techniku, tak jednotlivé odlišnosti. Díky průběžným zkouškám můžeme naše výrobky prodávat jako požárně odolné. Jsem rád, že zákazníkům nabízíme kvalitní a hlavně funkční trasy při požáru,“ dodává k testování Václav Musílek.

  

Společnost PAVUS posuzuje, zkouší reakce stavebních výrobků na oheň, požární odolnosti stavebních konstrukcí, požárně technické a mechanické vlastnosti stavebních výrobků a konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a také provádí certifikaci výrobků.