21.5.2024

Rozhodli jsme se využít rozsáhlých ploch na střechách našich výrobních hal. Všechny jsou ploché a k instalaci fotovoltaických panelů se zcela nabízely. V první etapě jsme instalovali panely s celkovým výkonem 0,99 MWp. V průběhu května byla naše fotovoltaická elektrárna oficiálně připojena do distribuční sítě. Přestože výkon elektrárny je značný, nestačí zcela pokrýt naši spotřebu elektrické energie, ale rozhodně se nejedná o zanedbatelnou část. V každém případě je tento krok, společně s neustálou modernizací strojů, které jsou stále méně a méně energeticky náročnější, naším příspěvkem k nižší spotřebě neobnovitelných přírodních zdrojů. Snažíme se naše výrobky dělat s rozumem, normálně.

Fotovoltaická elektrárna v KOPOSu   Fotovoltaická elektrárna v KOPOSu