28.11.2022

V rámci podpory odborných škol proběhla přednáška našeho zástupce na škole ve slovenském Martině. Jednalo se tak o první přednášku zástupce KOPOSu na školách v zahraničí. Pokud bychom ovšem brali v potaz i naše kolegy v dceřiných společnostech, pak by prvenství drželi naši lidé v Maďarsku, jejichž osvětová činnost na školách má již několikaletou tradici. V každém případě tak byla odstartována spolupráce se školami na Slovensku, kterou budou provádět zaměstnanci naší dceřiné společnosti v Bratislavě.