2.5.2017

Nedílnou součástí firmy je kromě výroby elektroinstalačního materiálu, charity a jiných aktivit také sponzoring. Již několik let podporujeme školy, které vychovávají nastupující mladou generaci elektrikářů. Formou darování elektroinstalačního materiálu tak můžeme podpořit praktický výcvik učňů.

  

Ve stejný den, ale na dvou různých místech, se konaly 19. dubna dvě prestižní soutěže pro studenty oboru elektrikář. Soutěže, pod názvem KOPOS Cup 2017, kterou pořádalo Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň se zúčastnilo 14 studentů. Elektrikářské klání probíhalo dvoukolově. Skládalo se z písemného testu a praktické části. V té museli soutěžící provést montáž elektroinstalace na připravený panel. Během časového limitu museli rozmístit a upevnit jednotlivé prvky elektroinstalace, přívod do bytové rozvodnice, zapojit světelný a zásuvkový obvod a připojit vše k elektrickému proudu.

  

S úkolem se nejlépe vypořádala dvojice Tomáš Lhoťan a David Ondráček z Chomutova ze Střední odborné školy energetické a stavební, OA a SZŠ. Získali tak prvenství v družstvech ze 7 odborných škol v Čechách. V Plzni jsme měli i své zástupce, kteří hodnotili znalosti a šikovnost učňů. Soutěži přihlíželi vedoucí obchodních zástupců Jaroslav Hajný a obchodní zástupce Zdeněk Ceral. Obchodní zástupce Martin Zuzaňák, který se zabývá školními projekty a soutěž spoluorganizoval: „Jednalo se již o několikátý ročník úspěšného projektu, kde se měří studenti v odborných dovednostech. Smyslem této soutěže není jen porovnání odborných kvalit, ale i schopnost žáků prezentovat své znalosti a postavit se výzvě. I v praktickém životě tuto způsobilost budou muset prokazovat každý den. Naše firma Kopos podporuje elektrotechnické školy napříč celou republikou. Ať už specializovanými přednáškami, nebo elektro materiálem do učeben odborného výcviku. Vrcholem každého školního roku je pak zorganizování podobné soutěže,“ dodává.

  

Dalším místem, kde se konala elektrotechnická soutěž bylo Brno. Finálové kolo soutěže odborných dovedností v rámci přehlídky České ručičky 2017 probíhalo ve Střední průmyslové škole Purkyňova. I tady se mezi sebou utkalo 14 mladých elektrikářů v oboru silnoproud a slaboproud. V praktické části bylo jejich úkolem zapojit na cvičném panelu bytovou instalaci, jehož součástí byl rozvaděč, světelné a zásuvkové obvody řízené s časovým zpožděním a dálkovým ovládáním. Konečný písemný test pak prověřil všeobecné znalosti v oboru. Vítězem 9. ročníku se stal v kategorii slaboproud Pavel Boček ze SPŠ Brno Purkyňova a v kategorii silnoproud Luboš Hájek ze SŠEE Sokolnice.

  

Naším odborným zástupcem při soutěži byl vedoucí marketingového oddělení Vlastimil Volejník. Kopos věnoval umístěným studentům do obou soutěží dárky v podobě nářadí a reklamních předmětů.