23.7.2020

K 1. 6. 2020 jsme opět získali certifikát „BEZPEČNÝ PODNIK“. Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a docílit současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení firmy stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Certifikát je přidělován na dobu tří let. Věříme, že i po této době jeho získání opět obhájíme.

Bezpečný podnik