10.6.2019

Určitě jsme si všichni všimli, že opět začíná narůstat důležitost obrany našeho státu. K ní přispívá i projekt aktivních záloh, jejichž počet se neustále zvyšuje. I v KOPOSu máme mezi našimi kolegy členy aktivních záloh. Armáda České republiky si těchto lidí váží a náčelník generálního štábu Armády České republiky předal na slavnostní akci děkovné listy pro členy aktivních záloh a také firmy, ve kterých členové záloh pracují. Z rukou armádního generála ing. Aleše Opaty převzali poděkování pan Josef Novotný a za firmu ing. Josef Vavrouch.

Děkovný list za příspěvek k obranyschopnosti ČR v oblasti aktivní zálohy