28.8.2018

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pořádá každoročně v rámci celoživotního vzdělávání desítky seminářů. KOPOS KOLÍN a.s. bude školit v rámci vzdělávacího programu - Elektroinstalace a požární bezpečnost v občanské a průmyslové výstavbě. Seriál školení zahájíme v říjnu v Brně a to na téma systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Produktový manažer Václav Musílek seznámí posluchače s novinkami a změnami v požární ochraně pro letošní rok: „Představím normu ČSN 73 0895, která předepisuje požadavky na zkoušky a klasifikaci kabelových tras s funkční integritou, dále pak novinky v kotevním materiálu“.

Dalším přednášejícím bude zástupce společnosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o., který promluví na téma požárně bezpečnostní kabely pro moderní budovy. O systémech požární ochrany v elektroinstalaci vystoupí pracovník z firmy HILTI ČR spol. s.r.o.

Přednáška je určena především pro projektanty, architekty, techniky ve stavitelství, pracovníky elektromontážních firem, ale i pro širokou veřejnost. Účast na semináři je hodnocena 1 kreditním bodem.

Zájemci se mohou hlásit na https://www.kopos.cz/cs/odborne-seminare.

Semináře pro první pololetí roku 2018:
10.10. – 9.00 - BRNO - Hotel Bobycentrum, Sportovní 559/2A
17.10. – 9.00 – LIBEREC - Pytloun Grand Hotel Imperial, 1.Máje 757/29
31.10. – 9.00 – KOLÍN - KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432
14.11. – 9.00 – OLOMOUC - Hotel Clarion Congress, Jeremenkova 36
28.11. – 9.00 – PRŮHONICE - Park Hotel Praha Průhonice, Uhříněveská 12

Pozvánka na odborný seminář 2018