21.5.2018

Tradiční elektrikářskou soutěž KOPOS CUP 2018 pořádá Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov za pomoci sponzoringu naší firmy. Letos se konal již 17. ročník. Zástupci sedmi škol z celé České republiky na severu Čech se ve dnech 25. – 26. dubna utkali o nejlepšího elektrikáře. Dvoudenního klání se zúčastnilo 14 studentů. Soutěžící první den museli zvládnout teoretickou část, která byla formou testu bodově ohodnocena. Druhý den v praktické části pak studenti zapojovali elektrické okruhy. Tady prokazovali svoji zručnost a doposud získané vědomosti z praxí. Body z obou dnů se poté sečetly a vítězný tým ohodnotili také naši zástupci firmy KOPOS Jaroslav Hajný s Martinem Zuzaňákem. Soutěž zručnosti v oboru elektrikář vyhrála dvojice ze Střední školy technické v Mostě Jan Fišer a Miroslav Romaniuk s celkovým počtem 278 bodů.