21.11.2017

Jak nejlépe připravit mladé studenty ve vybraném oboru elektrikář na svou budoucí profesi? Jedině tím, když během studií získají potřebné informace, ale především projdou důkladnou praxí. Spolupráce se školami je jednou z forem sponzoringu naší firmy. Kopos do škol už dlouhá léta dodává své výrobky, se kterými se pak budoucí elektrikáři seznamují. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou je vhodným příkladem toho, jak naše produkty dokáže smysluplně využívat. „Spolupracujeme s vámi více než 10 let a posledních 5 let je spolupráce intenzivní. Pořádáme školení, dostáváme reklamní panely a materiální podporu k výcviku,“ představuje spolupráci učitelka odborného výcviku Martina Ločárková. Škola nouzi o nové studenty nepociťuje. „Na naší škole se počet elektrikářů zásadně neliší od minulých let. Každý rok zde končí kolem 20 žáků v tříletých oborech, 25 žáků ve studijních oborech a ještě asi 25 žáků v dálkovém oboru,“ dodává Ločárková.

  

V rámci odborného výcviku budoucí elektrikáři trénují na zkušebních panelech. Ty jsou uspořádány tak, aby žáci postupně rozvíjeli své znalosti v odvětví domovních instalací a mohli si vyzkoušet různé technologie rozvodů instalací. A to studenty baví. Cvičná místnost je přímo v prostorách školy. „Máme několik variant panelů, od těch jednoduchých, které zapojují žáci již v prvním ročníku až po obsáhlejší, jenž demonstrují zapojení celého domu a na nich pracují žáci především ve druhém ročníku. Vyšší ročníky se pak věnují spíše průmyslovým instalacím,“ popisuje Martina Ločárková. Díky této praxi jsou pak studenti úspěšní na soutěžích a získávají ocenění. A co je ze všeho nejdůležitější, uplatní se ve svém budoucím zaměstnání.

  

Mladý elektrikář po završení elektrikářského oboru s výučním listem nebo maturitou je schopný vykonávat náročné činnosti v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, montáži, údržbě a opravách elektrických zařízení.

 

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Škola byla založena v roce 1951 a patří tři desetiletí k předním pracovištím integrujícím do výuky nové technologie. Je tvořena dvěma odbornými pracovišti na ulici Studentská a Strojírenská ve Žďáře nad Sázavou, kterými během více než 60leté historie prošly tisíce absolventů, kteří se stali odborníky v technických a ekonomických oborech. Výuka je vystavěna na úzké spolupráci s průmyslovou praxí, vysokými školami, dodavateli odborného software a odborném know-how.
Škola má dlouholetou tradici a je lídrem v oblasti výuky průmyslových ICT technologií. Ve škole najdete více jak 500 pracovních stanic vybavených několika tisícovkami licencí odborného softwaru s možností poskytovat vybraný software žákům a studentům.
Škola má kvalitně vybavené laboratoře a dílny. Provozuje pracoviště virtuální reality, 3D tiskárnu, 3D digitalizaci, měření termovizí, vysokorychlostní kameru, CNC stroje, PLC automaty a mnoho dalších zařízení. Za kvalitu vzdělávání nejlépe hovoří odborné reference, výsledky soutěží, ve kterých žáci umisťují přední pozice. Žáci školy se umístili mezi deseti nejlepšími školami ve státních maturitách. Součástí školy je domov mládeže a výborná kuchyně. Škola je držitelem certifikátu ISO 9001.