CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

ŽILINSKÝ KRAJ


ANMIMA, s.r.o. 1.Mája - Malá kolónia 031 04 Liptovský Mikuláš
ANMIMA, s.r.o. Dolné Rudiny 15 010 01 Žilina
BKL ELEKTRO, s.r.o. Pri Turci 24 036 01 Martin
HAGARD HAL a.s. Kvačalova 11/B 010 04 Žilina
VEREX-ELTO, a.s. Palúčanská 32 031 01 Liptovský Mikuláš
VEREX-ELTO, a.s. Bystrická cesta 184 034 01 Ružomberok
VEREX-ELTO, a.s. M.Rázusa 13 010 01 Žilina


  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012