CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

TECHNICKÁ PODPORA


Zajímavosti

Víte, že krabice KI 68/1 vyhovuje pro montáž do stavebních hmot i stupně hořlavosti C3? Více zde.

Často kladené dotazy

Jakou třídou zeminy je možné zasypávat chráničky typu KOPOFLEX nebo KOPODUR?
Jaký je minimální poloměr ohybu korugovaných trubek KOPOFLEX?
Jaké jsou rozměry balení korugovaných trubek KOPOFLEX?
Jaký je minimální poloměr ohybu elektroinstalačních trubek?
Jak velký tlak je možné použít při zafoukávání vodičů do chrániček HDPE?
Jaké podmínky musí být splněny při montáži lišt a lištových krabic na hořlavé podklady?
Co to je bezhalogenový materiál? Čím se liší bezhalogenový materiál od PVC?
Jak je definován pojem samozhášivost?
Do jaké třídy hořlavosti patří dřevo?
Jaké jsou nové třídy hořlavosti materiálu?
Jaká je u elektroinstalačních lišt a trubek kapacita pro vložení počtu vodičů?
Jakým způsobem lze rozdělit a odstínit silové a datové sítě v parapetních kanálech?
Jak lze účinně odstínit různá vedení?
Jaké jsou možnosti montáže dvojzásuvek do lištových krabic?

Jakou třídou zeminy je možné zasypávat chráničky typu KOPOFLEX nebo KOPODUR?

Norma ČSN 73 30 50 dělila zeminy celkem do 7 následujících tříd. Přehled udává zjednodušenou chrakteristiku.

Třída Charakteristika zeminy
1 Soudržné zeminy měkké konzistence a nesoudržné kypré zeminy se zrny štěrku do 5 cm (max. 10% objemu)
2 Soudržné zeminy tuhé konzistence a středně ulehlé nesoudržné zeminy se zrny štěrku do 10 cm
3 Soudržné zeminy pevné – tuhé konzistence, jílovité zeminy s měkkou – tuhou konzistencí a nesoudržné ulehlé zeminy, štěrk se zrny do 10 cm, stmelený štěrk, navětralé a zvětralé poloskalní horniny
4 Jílovité zeminy pevné – tuhé konzistence, hrubý štěrk se zrny do 25 cm a balvanitou složkou do 0,1 m3, štěrky s jílovitým tmelem, navětralé poloskalní horniny
5 Hrubý štěrk zrna 10 – 25 cm, nesoudržné zeminy 4. třídy s jílovitým tmelem pevné konzistence. Zdravé poloskalní horniny
6 Zpevněné poloskalní horniny, nesoudržné zeminy s balvany do 0,1 m3
7 Zdravé skalní horniny

KOPOS KOLÍN a.s. doporučuje zasypávat chráničky KOPOFLEX a KOPODUR zeminou se zrny max. do velikosti 50 mm v objemu max. 10% v zemině. Detailní podmínky stanovuje norma ČSN EN 1610, která nahrazuje již neplatnou ČSN 73 30 50. Popis zeminy podle již neplatné normy uvádíme, protože dobře vystihuje charakter zeminy.

Přesná definice 1.třídy dle normy
a) soudržné, měkké konzistence. Např. ornice, hlína, písčitá hlína, hlinitý písek
b) nesoudržné, kypré se zrny do 20mm se zrny nad 20 do 50 mm v objemu do 10% z celkového objemu zeminy 1.třídy např. písek, písek se šterkem, písečný šterk, drobný a střední štěrk, případně štěrk s kameny
c) stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako zeminy zařazené do 1.třídy


Jaký je minimální poloměr ohybu korugovaných trubek KOPOFLEX?
Jaké jsou rozměry balení korugovaných trubek KOPOFLEX?


KOPOFLEX

Vnější průměr (mm)

Vnitřní průměr (mm)

Minimální poloměr ohybu (mm)

Balení (m/kg)

Rozměr balení (cm)

KF 09040

40

32

230

50 / 9,5

65 x 30

KF 09050

50

41

350

50 / 13

90 x 30

KF 09063

63

52

350

50 / 15,7

95 x 35

KF 09075

75

61

350

50 / 18,7

100 x 45

KF 09090

90

75

400

50 / 27

110 x 45

KF 09110

110

94

400

50 / 34,5

115 x 65

KF 09120

120

100

500

50 / 37,5

150 x 50

KF 09125

125

108

500

50 / 39

150 x 60

KF 09160

160

136

650

50 / 46

160 x 80

KF 09175

175

150

700

50 / 64

200 x 65


Jaký je minimální poloměr ohybu elektroinstalačních trubek?
Minimální poloměr ohybu elektroinstalačních trubek KOPOS je udávaný v milimetrech a vztahuje se k vnitřní středové ose trubky (viz obrázek).

Jmenovitý rozměr

Minimální poloměr ohybu (mm)
 

EN

ČSN

16

 

60

 

13,5

70

20

 

80

 

16

80

25

 

100

 

23

100

32

 

120

 

29

140

40

 

170

 

36

200

50

 

220

 

48

250

63

 

250


Jak velký tlak je možné použít při zafoukávání vodičů do chrániček HDPE?
Chráničky optického kabelu HDPE jsou testovány tlakem 1,5 MPa po dobu 1 hodin. Při zafukování se v praxi používá tlak 1 až 1,2 MPa.

Jaké podmínky musí být splněny při montáži lišt a lištových krabic na hořlavé podklady?
Elektroinstalační lišty KOPOS lze montovat na všechny podkladové materiály skupiny hořlavosti A až C3. Musí být však splněna podmínka, že kabel vedený lištou není v žádném místě vedení nastavovaný, přerušený nebo svorkovaný.
Lištové krabice lze montovat na povrch hořlavosti A až C2 přímo. V případě montáže na materiál hořlavosti C3 je nutné pod krabici použít tepelně izolační podložku.

Co to je bezhalogenový materiál? Čím se liší bezhalogenový materiál od PVC?
Bezhalogenový materiál je takový materiál, který neobsahuje skupinu halogenových prvků (fluor, chlor, brom, jód, astat). Tyto prvky při hoření uvolňují látky, které jsou v podobě toxického dýmu nebezpečné pro člověka, ale zároveň způsobují korozi kovů. Bezhalogenové plasty jsou v tomto směru bezpečnější a výrobky z nich jsou vhodné především do prostor určených jako shromažďovací a pro únikové cesty (veřejné prostory, nádraží, divadla, kina, nákupní centra atd.). PVC, neboli polyvinylchlorid, není bezhalogenový materiál, protože obsahuje chlor.

Jak je definován pojem samozhášivost?
Samozhášivost je odolnost proti šíření plamene, která se rozděluje podle skupiny výrobků (krabice, lišty, trubky). U jednotlivých skupin je různá a její přesná definice je dána příslušnými normami. Obecně lze říci, že výrobek nebo materiál je samozhášivý, pokud po oddálení zdroje plamene za normou stanovený čas plamen zhasne.

Do jaké třídy hořlavosti patří dřevo?
Jednotlivé druhy dřeva se liší svým složením a vlastnostmi, proto se řadí do různých skupin. Pro úplnost uvádíme přehled všech nejznámějších druhů materiálů s jejich přiřazením do tříd hořlavosti.
Více informací zde.

Jaké jsou nové třídy hořlavosti materiálu?
Více informací zde.

Jaká je u elektroinstalačních lišt a trubek kapacita pro vložení počtu vodičů?
Příklady uložení jsou udány v tabulce, kde je počítáno s využitím 60 % vnitřního průřezu.
Více informací zde.

Jakým způsobem lze rozdělit a odstínit silové a datové sítě v parapetních kanálech?
Firma KOPOS nabízí hned několik řešení jak rozdělit, odstínit a zároveň uspořádat vedení v parapetních kanálech: příčky plastové PEKE 60 a PEP 60, příčku plastovou s kovovou fólií PKS 70/60, příčku kovovou PEP 60/K a stínicí kanály SK 40X20 a SK 40X33:
1) příčka PEKE 60 slouží k rozdělení vnitřního prostoru elektroinstalačních kanálů, a tím i k lepší manipulaci s vloženými kabely a k jejich přehlednosti
2) příčka s kovovou fólií PKS 70/60 je modifikací příčky PEKE 60. Díky tenké vrstvě kovové fólie má podobné vlastnosti jako kovová příčka, ale je podstatně lehčí. Jednotlivé příčky PKS 70/60 je nutné propojit. K tomuto účelu se používá propojovací lanko PLSK.
3) PEP 60 je nový typ plastové příčky, která se zacvakne do vnitřních kolejnic umístěných na dně parapetních kanálů. Příčka je v nich v podstatě zavěšena a její dělící rovina je posunuta - tím dochází k efektivnějšímu rozdělení vnitřních prostor v parapetních kanálech.
4) kovová příčka PEP 60/K je tvarově podobná plastové příčce PEP 60 – její dělící rovina je také posunutá od místa přichycení, které se provádí pomocí příchytek PSK 1. Jednotlivé příčky PEP 60/K je nutné propojit. K tomuto účelu se používá propojovací lanko PLSK.
5) stínicí kanály SK 40X20 a SK 40X33 zajišťují kvalitní odstínění protaženého vedení a slouží podobně jako příčky k rozdělení vnitřního prostoru parapetních kanálů.

Jak lze účinně odstínit různá vedení?
Účinně lze vedení odstínit pouze uzavřením vodiče do kovového "pláště". K tomuto účelu jsou určené stínicí kanály SK 40X20 a SK 40X33, které slouží podobně jako příčky k rozdělení vnitřního prostoru parapetních kanálů a navíc zajišťují kvalitní odstínění protaženého vedení. Jednotlivé díly se spojují propojovacím lankem PLSK.

Jaké jsou možnosti montáže dvojzásuvek do lištových krabic?
V sortimentu firmy KOPOS je několik lištových systémů, do kterých lze montovat dvojzásuvky. Jedná se o LK 80X28 2ZK, LK 80X28 2R, LK 80X28 2ZT a bezhalogenové LK 80X28 2ZKHF a LK 80X28 2ZTHF.
Lištová krabice LK 80X28 2R umožňuje montáž 2 ks přístrojů (např. jednozásuvek) nebo montáž jednoho přístroje a víčka VLK 80/R se svorkovnicí. Krabice je vhodná i pro dvojzásuvku společně se svorkovnicí a víčkem VLK 80/2R. Pokud daná krabice umožňuje montáž dvojzásuvky, je toto v katalogu vyznačeno příslušným symbolem.


  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012