CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

ŠKOLENÍ - ODBORNÉ SEMINÁŘE KOPOS


Elektroinstalace v občanské a průmyslové výstavbě z hlediska požární bezpečnosti

Je určený pro projektanty, investory, architekty, techniky činné ve výstavbě, pracovníky elektromontážních firem, velkoobchodů i široké odborné veřejnosti. Seminář je akreditován v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast na něm je hodnocena 1 bodem.

Termín a místo konání:
25.10.2017 od 9 hod. - Hotel EURO, Jiráskova 2781, Pardubice
08.11.2017 od 9 hod. - TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov

Jako přednášející vystoupí zástupci pořádající společnosti KOPOS KOLÍN a.s., jako hosté zástupci firem HILTI ČR spol. s r.o. a PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o.

Program:
9:00 – 9:15 Zahájení - organizace odborného semináře
9:15 – 10:15 Přednáška KOPOS KOLÍN a.s. – systémy se zachováním funkčnosti při požáru, norma ČSN 73 0895 (přednášející Ing. Václav Musílek)
10:15 – 10:25 Přestávka
10:25 – 11:25 Přednáška PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o. - Požárně bezpečnostní kabely pro moderní budovy dle ČSN 73 0895 a EN 50575 (přednášející Ing. Petr Tupý)
11:25 – 11:35 Přestávka
11:35 – 12:35 Přednáška HILTI ČR s.r.o. - Systémy požární ochrany Hilti na kabelové trasy (přednášející Ing. Petr Spáčil)
12:35 - 12:45 Diskuze, slosování dotazníků o ceny
13:00 - 14:00 Oběd

Kapacita školicí místnosti je limitovaná počtem míst. Na seminář je třeba se včas přihlásit.

Příjmení
Jméno
Firma
IČO
Ulice
Město
PSČ
Profese
Telefon
E-mail
   
Místo konání 25.10.2017 od 9 hod. - Hotel EURO, Jiráskova 2781, Pardubice
08.11.2017 od 9 hod. - TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov
   
Ano, chci potvrdit rezervaci na školení e-mailem nebo telefonicky.


Organizátor semináře nevyžaduje vstupné ani vložné, účast je zdarma.

www.pozarniodolnost.cz  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012