CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

Reklamační protokol / Stížnost


dle IS 13-2 KOPOS KOLÍN a.s.

Název firmy (objednatel / odběratel):    
Zástupce firmy (reklamující):
E-mail:
   
Datum reklamace: 17.12.2017
Číslo dodacího listu:   (např. PDL12345)

Vyřizuje za KOPOS KOLÍN a.s.: Jiřina Hodanová, e-mail:jirina.hodanova@kopos.cz, mobil: +420 731 593 142

Popis reklamace (štítek na balení výrobku, popis neshody):


Podporované formáty přílohy: txt, gif, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, rtf, zip a pdf.
Maximální velikost = 5 Mb.

Soubor do přílohy:  


Tučně označené položky musí být kompletně vyplněny.                                               


  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012