CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

PROHLÁŠENÍ


Prohlášení produktů

Prohlášení produktů se vztahují ke každému jednotlivému produktu a jsou součástí detailu výrobku také na http://www.koposkatalog.cz (u detailu výrobků pod záložkou "CERTIFIKACE")

Prohlášení a Certifikáty produktů!   Prohlášení a Certifikáty produktů!

Prohlášení systému

Prohlášení o obalech  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012