CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

Kabelové nosné systémy z KOPOS KOLÍN a.s.


KOPOS KOLÍN a.s. začal na náš trh dodávat ucelený systém kabelových nosných systémů v roce 2003. Uplatňuje se v celé řadě oblastí, například v průmyslu, v zařízeních občanské vybavenosti, administrativních a obchodních centrech a podobně.

Jak vybírat ze sortimentu kabelových nosných systémů

Nabídka širokého sortimentu umožňuje sestavit trasy ve dvou provedeních, a to pro lehké nebo těžké zatížení, s volitelnou povrchovou úpravou zohledňující jak estetické hledisko, tak hledisko ochrany před korozí (kromě povlaku epoxidem je možné pozinkování či pokovení; pro potravinářský průmysl a do prostředí s vysokou chemickou agresivitou lze objednat i systémy z nerezu).
Pro výběr a specifikaci materiálu je nutné zvážit požadavky na ochranu před korozí, a to klasifikací prostředí, které konkretizuje projektant společně s investorem.
Nutné je určit zatížení trasy na 1 metr délky (počty a hmotnost kabelových svazků) a podle zatížení vybrat kabelové žlaby nebo lávky s požadovanou nosností. Jedním z určujících prvků je i průřez kabelových svazků a určení profilu trasy (šíře a hloubky).
Pro míru zatížení trasy je nutné vybrat i montážní a závěsné systémy a způsob upevnění kabelového systému (kotvy, závěsy, spojovací materiál).
Poté, co jsou stanoveny výše zmíněné parametry, lze vybírat i design provedení včetně uspořádání kabelů přímo v průřezech žlabů a lávek.
Variabilita montážních systémů, splňujících různá kriteria, umožňuje využít sortiment kabelových nosných systémů jako stavebnici se širokým spektrem použití. Kabelový nosný systém z KOPOS KOLÍN a.s. je odzkoušen v EZÚ a schválen pro využití na stavbách. Část sortimentu je přezkoušena i dle DIN 4102 čl. 12 pro trasy funkční za požáru. Nerezové provedení Inox je schváleno Státním zdravotním ústavem pro použití v nepřímém styku s potravinami.

Děrované a drátěné kabelové žlaby a drátěné lávky

Tyto produkty jsou univerzálním řešením uložení silových, optických a sdělovacích kabelů. Nabízejí optimální a kvalitní řešení pro energorozvody a komunikační a řídící systémy. Díky flexibilitě systému se přizpůsobí jakýmkoliv požadavkům stavby. Kabelové žlaby, lávky, úchytky, svorky, nástavce, držáky a podpěry řeší každý stavební problém. Zvláštní projekty totiž vyžadují zvláštní řešení. Systém najde uplatnění ve všech odvětvích, která potřebují zvláštní projekty, jako jsou například petrochemie, chemický průmysl, těžké stroje a další.

Děrované kabelové žlaby: Konstrukční provedení je vhodné i pro použití v těžkém průmyslu, kde musí kabelové žlaby vydržet jak statické, tak dynamické zatížení. Žlaby mají dobrou podélnou pevnost, takže umožňují optimálně zvětšit vzdálenosti mezi jednotlivými podpěrami. S nižším počtem podpěr se výrazně sníží i náklady na instalaci. Lem žlabů umožňuje spolehlivé upevnění víka pomocí spon. Děrování dna poskytuje možnost umístit vývodky Pg 11 a Pg 13,5. Tak je zabezpečeno rychlé a spolehlivé vyvedení kabelů z prostorů žlabu. U kabelových žlabů KZI 60 je integrovaná spojka, která umožňuje snadnou a rychlou manipulaci při montáži. Úspora montážního času je v tomto případě samozřejmostí. Konce řady KZI jsou speciálně upraveny a uzpůsobeny pro vzájemné propojování.

Kabelové žlaby nabízíme v rozměrových řadách 35 mm, 60 mm, 85 mm a 110 mm. Šíře kabelových žlabů jsou od 50 – 600 mm. K celému sortimentu kabelových žlabů je připraven obsáhlý podpůrný a montážní program. Základní antikorozní povrchová ochrana u kabelových žlabů je provedena nanesením zinku o tloušťce přibližně 22 mm, což odpovídá nanesení obou stran zinkové vrstvy min. 275g/m2. Na objednávku je možné zajistit provedení s povrchovou úpravou pozinkování ponorem (50-80 mm Zn), případně úpravu epoxidovým lakem.Obr. 1 - Využití kabelových žlabů na stropním závěsu – oboustranně uložený kabelový žlab.

Kabelové žlaby nacházejí uplatnění především v průmyslových stavbách a bývají v převážné míře součástí rozsáhlých projektů. Jsou vyrobeny z ocelového nebo nerezového, různě perforovaného plechu o tloušťce od 0,75mm dle požadované nosnosti. Nerezové provedení kabelových žlabů lze doporučit zejména pro potravinářský průmysl, kde jsou kladeny vysoké požadavky na hygienu provozu.

Drátěné kabelové žlaby: Použití je vhodné zejména pro instalaci zohledňující působení vnějších vlivů rozdělených podle normy ČSN332000-3.
Systém se nedoporučuje instalovat v průmyslových provozech se silným mechanickým namáháním - silné rázy a vibrace (AG3, AF3). Systém plně vyhovuje použití v průmyslových provozech se středním a mírným namáháním.Obr. 2 - Ukázka souběhu kabelové trasy a potrubních systémů.

Kabelové lávky

Kabelové lávky jsou další možností pro uložení elektrických obvodů. Kopos dodává lávky v široké škále rozměrů a v provedení pro nejmenší až pro největší zatížení.

Povrchová úprava kabelových nosných systémů

Pokovení dvojchromanem zinku: Systém je vhodný pro vnitřní instalace za všech teplot a vlhkostí. K venkovním instalacím jej lze použít pouze v případě, že je chráněn před atmosférickými vlivy (AB1-AB7). Instalace v nechráněných venkovních prostorách se nedoporučuje (AB8). Z hlediska vlivu korozívních látek je systém vhodný pro instalace v prostředí (AF1), tedy v prostředí, kde je vliv těchto látek zanedbatelný. Pro instalaci v prostorách se silným znečištěním jako jsou chemické závody apod., systém vhodný není (AF2-AF4). Vrstva galvanicky naneseného zinku je cca 8 mikrometrů.

Pokovení galvanickým zinkem: Za normálních okolností jsou takto ošetřené materiály dostatečně chráněné proti korozi. Jsou vhodné pro instalaci v zastřešených prostorách a k vnitřnímu použití). Tloušťka zinkové vrstvy je cca 22 mm.

Pokovení žárovým zinkem: Systém je vhodný pro vnitřní i vnější instalace za všech teplot a vlhkostí. (AB1-AB8). Systém je možné instalovat i v prostorách, ve kterých je zvýšená pravděpodobnost výskytu vody, a v místech, ve kterých může voda tryskat ve všech směrech (AD1-AD5). Instalace v místech s pravidelným výskytem vody, jako jsou mořská mola, a v místech částečně či trvale zatopených se nedoporučuje (AD6-AD8). Z hlediska vlivu korozívních látek je systém vhodný pro instalace v prostředí AF1-AF2, tedy v prostředí s významnou přítomností korozívních látek, jako jsou přímořské oblasti a místa se značně znečištěnou atmosférou, např. okolí chemických továren a cementáren. Vrstva žárově naneseného zinku je cca. 60-80 mikrometrů.

Kabelové nosné systémy z Koposu respektují všechny požadavky kladené na moderní systémy:

• Bezpečný a spolehlivý provoz kabelů
• Hospodárnost projektu
• Přehlednost rozvodu
• Snadná montáž s ohledem na vkládání kabelů
• Snadná údržba a možnost rychlého odstraňování poruch
• Rezerva úložné plochy pro další kabelové vedení
• Rychlá dostupnost
• Perfektní řešení pro všechny obory elektroinstalací
• Technická podpora a poradenství
• Garance dodávky

Kabelové nosné systémy jsou použity např. na Letišti Praha Ruzyně, v Mlékárně Jičín nebo v ropné rafinérii v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.Obr. 3 – Křížení a snížení profilu trasy vytvořené kombinací děrovaných kabelových žlabů a kabelových lávek


Tématické přílohy:
< zpět na seznam  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012