CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

Elektroinstalace v dřevostavbách


V dřevěných chatách, srubech a roubenkách, ale i při výstavbě montovaných rodinných domů s dřevěnou konstrukcí můžeme elektrorozvody uložit na povrch stěn nebo pod jejich povrch.

   

Elektrické rozvody na povrchu stěn

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

Pro instalace na povrchu stěn jsou určené rozvodné elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení.Podle druhu stavebních hmot instalujeme krabice přímo na stěnu nebo s použitím tepelně izolační podložky.KOPOS KOLÍN a.s. jako výrobce doporučuje montáž krabic (mimo typy 003.CS.K a 005.CS.K ) na a do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C nebo D ve smyslu ČSN EN 13 501-1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáž krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A až C2). V kombinaci s tepelně izolační nehořlavou podložkou tloušťky 5 mm z materiálu třídy reakce na oheň A1 lze montáž na stavební hmoty provádět bez omezení.
Tepelně izolační nehořlavé podložky umožňují montáž krabic na stavební hmoty třídy reakce na oheň E nebo F (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáž krabic na a do materiálů stupně hořlavosti C3).
V případě montáže na stavební hmoty třídy reakce na oheň A2 až C nebo D ve smyslu ČSN EN 13 501-1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáž krabic na a do materiálů stupně hořlavosti B až C2) jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A. V případě montáže na stavební hmoty třídy reakce na oheň A1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáž krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A) nebo s tepelně izolační podložkou jsou určené pro rozvody s napětím 500 V.

Krabice typu 003.CS.K a 005.CS.K je možné použít pouze na stavební hmoty třídy reakce na oheň A1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáž krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A).

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A LIŠTY

Pro vedení rozvodů lze použít samozhášivé PVC trubky vhodné do /na stavební hmoty stupně hořlavosti A – C3: tuhé a ohebné trubky (např. MONOFLEX, SUPERMONOFLEX) ve spojení s rozvodnými krabicemi. Elektroinstalační lišty je možné pokládat přímo na stavební povrch bez nutnosti izolační podložky. Vedení v nich je celistvé, nedochází zde ke vzniku přechodového odporu na kontaktech a spojích, a tím k možnosti vzniku požáru. Samozřejmostí je také kompletní sortiment lištových krabic včetně příslušenství.

   

Elektrické rozvody pod povrchem stěn

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

Pro instalaci do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C nebo D ve smyslu ČSN EN 13 501-1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáž krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A až C2) lze vybírat z několika druhů instalačních krabic:

  • univerzální krabice jsou vhodné pro uložení přístroje (i s větší montážní hloubkou, například přepěťovou ochranou), pro montáž dvojzásuvky nebo pro umístění svorkovnice
  • přístrojové krabice jsou v nabídce ve variantách pro zabudování jednoho, dvou, tří, čtyř nebo pěti přístrojů
  • rozvodné krabice se standardně dodávají s víčkem a svorkovnicí
Na vnější straně dna přístrojových a rozvodných krabic jsou hroty, které po namáčknutí na stěnu určují místo vrtání otvoru.
Pro vytvoření přesných otvorů pro elektroinstalační krabice se doporučuje používat originální nářadí dodávané společností KOPOS KOLÍN a.s..
Do dutých stěn lze z hlediska montáže použít dva typy elektroinstalačních krabic: klasické univerzální popř. přístrojové krabice s integrovaným šroubkem s patkou nebo přístrojové krabice s montážním kroužkem.       

Užití montážního kroužku přináší úsporu času. Do vyvrtaného otvoru se vloží montážní kroužek a do něj se pak nasune krabice. Kroužek krabici bezpečně a pevně drží ve správné poloze.

Elektroinstalační materiál vhodný pro montáž do dutých stěn je vyrobený z tvrdého samozhášivého PVC s teplotní odolností až do +60 °C. Materiál splňuje podmínky norem ČSN EN 60 670 a ČSN 33 2312 (platná pro trubky, lišty a parapetní kanály).

Zvláštní pozornost musíme věnovat podpovrchovým elektroinstalacím ve stavebních hmotách třídy reakce na oheň E nebo F (dříve stupeň hořlavosti C3 – lehce hořlavé stavební hmoty). V interiérech dřevostaveb je dřevo a další materiál této skupiny vždy povrchově upraven lakem, impregnací nebo barvou.

KOPOS nabízí řešení pro stavební hmoty třídy reakce na oheň E nebo F (dříve stupeň hořlavosti C3 – lehce hořlavé stavební hmoty). Jedná se o jedinečnou dvouplášťovou izolační krabici KI 68 L/1, jejíž izolační část zamezuje průniku nadměrného tepla do stavebních hmot.

   

KOPOS KOLÍN a.s. jako výrobce doporučuje tuto krabici a její modifikace pro montáž do stavebních hmot stupně hořlavosti A- C3 dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot.

Elektroinstalační rozvodné krabice se také vyrábějí v bezhalogenovém provedení z materiálu PC, PPO, který je samozhášivý s teplotní odolností -45 °C až +105 °C. Krabice dle požadavků ČSN EN 60 670-1 čl. 16 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření žhavou smyčkou s teplotou 850 °C. Nad rámec požadavků této normy je prováděna na krabicích zkouška odolnosti proti šíření plamene, jak to vyžadovala ČSN 37 0100.
KOPOS KOLÍN jako výrobce doporučuje montáž krabic na a do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C nebo D ve smyslu ČSN EN 13 501-1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáž krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A až C2) .
V kombinaci s tepelně izolační nehořlavou podložkou tloušťky 5 mm z materiálu třídy reakce na oheň A1 na celé styčné ploše případně s tepelně izolačním lůžkem lze montáž na stavební hmoty provádět bez omezení.
Materiál je odolný proti šíření plamene a neobsahuje halogeny. Používá se do prostředí s vyšším zájmem na ochranu osob a zařízení. Při přímém působení plamene dochází ke snížené dýmivosti a neuvolňují se toxické látky.
Elektroinstalační rozvodné krabice se od běžně vyráběných typů liší pouze použitým materiálem, což je vyznačeno písmeny HF na konci typového čísla.
Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A.

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY

Pro rozvody lze opět použít samozhášivé PVC trubky, které jsou vhodné do stavebních hmot stupně hořlavosti A – C3. Na výběr jsou tuhé a ohebné trubky (např. LPFLEX, MONOFLEX, SUPERMONOFLEX). Bezhalogenové tuhé i ohebné trubky vhodně doplňují systém bezhalogenových krabic

Rozdělení stavebních hmot z hlediska jejich hořlavosti

stupeň A – nehořlavé stavební hmoty (kámen, břidlice, pískovec, žula, beton, cihly, tvárnice, dlaždice, keramické obklady, malty, omítky cementové, omítky sádrové, perlit, kovy pro stavební konstrukce (ocel, hliník), sklo, tavený čedič, lignátové desky lisované a nelisované)
stupeň B - nesnadno hořlavé stavební hmoty (sádrokartonové desky, heraklit, velox, desky z minerálních vláken )
stupeň C1 - těžce hořlavé stavební hmoty (dřevo listnatých stromů, překližka, tvrzený papír)
stupeň C2 - středně hořlavé stavební hmoty (dřevo jehličnatých stromů - smrk, borovice, jedle, modřín), dřevotřískové, dřevovláknité a pazdeřové desky, korkové desky typu SP a korkové parkety
stupeň C3 - lehce hořlavé stavební hmoty (dřevotřískové desky a dřevo povrchově upravené laminací, barvou, lakem nebo impregnované hořlavými látkami, dřevovláknité desky hobra, sololak, sololit, korkové desky typu BA, polystyrén)

Převodník požadavků stupňů hořlavosti na třídy reakce na oheň pro stavební materiály kromě podlahových krytin dle ČSN 33 2312 změna Z1, platí pro lišty, kanály, trubky:

Třída reakce na oheň
(podle ČSN EN 13501-1)
Stupeň hořlavosti
(podle dříve platné ČSN 73 0862)
A1 A
A2 B
B C1
C nebo D C2
E nebo F C3

Související normy a předpisy

Až dosud byly hodnoceny a tříděny jednotlivé stavební hmoty podle ČSN 73 0862 "Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot".
Platnost této normy byla ukončena ke dni 31.12.2003, avšak s ohledem na zajištění kontinuity v hodnocení materiálů v rámci projektových norem platily výsledky zkoušek podle této normy, jakož i hodnotová norma ČSN 73 0823, až do 31.12.2007. Podle této normy se stavební hmoty zařazovaly do výše uvedených stupňů.
S platností od 1.7.2003 platí na území ČR nový způsob klasifikace hořlavosti, označovaný jako "Reakce na oheň", shrnutý v klasifikační normě ČSN EN 13501-1.
Norma ČSN 33 2312:85 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich“ umožňovala dle převodní tabulky používat obojí značení ve vztahu k hořlavosti stavebních hmot. K 1.10.2007 bylo zrušeno ustanovení této normy pro krabice ve vztahu k normě ČSN EN 60 670-1, tj platnost normy ČSN 33 2312:85 byla pro elektroinstalační krabice ukončena, avšak platí nadále pro elektroinstalační lišty, kanály a trubky. “. Pro bezpečné použití elektroinstalačních krabic na různých druzích stavebního materiálu se proto vždy řiďte doporučeními výrobce.
Platnost normy ČSN 37 0100 „Elektroinstalační krabice „ byla ukončena k 1.10.2007. Nahrazuje ji norma ČSN EN 60 670-1 „Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Ve smyslu této normy provádí výrobce zkoušku odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření žhavou smyčkou.

Vysvětlení základních pojmů

Odolnost proti šíření plamene (samozhášivost):
Výrobky zhotovené z materiálu odolného proti šíření plamene se nesmějí po přiložení zdroje plamene vznítit nebo pokud se vznítí, nesmějí dále hořet, když je zdroj vznícení odstraněn. Zkouška se provádí za použití přesně specifikovaného hořáku.
Vzorek při zkoušce plamenem vyhověl, jestliže:

  • se nevznítil
  • v případě vznícení plamen nebo žhnutí vzorku uhasne do 30 s po odstranění zkušebního plamene a nedojde ke vznícení balicího papíru ani k ožehnutí desky uložené pod zkoušeným vzorkem
Všechny elektroinstalační krabice značky KOPOS splňují požadavek samozhášivosti (výjimku tvoří pouze krabice do betonu). Při jejich instalaci dodržujte doporučení výrobce.

Odolnost proti nadměrnému teplu a hoření:
Části z izolačního materiálu, které by mohly být vystaveny teplotnímu namáhání v důsledku elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo narušit bezpečnost, nesmějí být nepřiměřeně ovlivněny nadměrným teplem a hořením. Kontroluje se pomocí zkoušky žhavou smyčkou.
Vzorek při zkoušce žhavou smyčkou vyhověl, jestliže:
  • není vidět žádný plamen ani trvalé žhnutí
  • plameny a žhnutí na vzorku uhasnou do 30 s po odstranění žhavé smyčky
  • nesmí dojít ke vznícení hedvábného papíru ani k ožehnutí desky uložené pod zkoušeným vzorkem
Odolnost proti teplu:
Části z izolačního materiálu, které jsou nutné k upevnění proudových částí a/nebo částí ochranného obvodu v jejich poloze, jsou podrobeny zkoušce tlakem ocelové kuličky.
Vzorek při zkoušce vyhověl, jestliže průměr vtisku způsobeného kuličkou, za stanovené teploty, nepřesáhne stanovený rozměr.

   
Tématické přílohy:
< zpět na seznam  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012