CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

Elektroinstalace do zateplení fasádyKEZ

krabice elektroinstalační do zateplení

Slouží k montáži přístrojů (zásuvky, vypínače) na zateplené fasády budov, svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů.
Použití elektroinstalační krabice umožňuje instalovat přístroje při tloušťce zateplovací vrstvy 50 - 200 mm.
Součástí balení jsou hmoždinky, vruty pro připevnění nosiče ke stěně, šrouby pro montáž krabice k nosiči a pro instalaci přístrojů.
Do krabice je nutné instalovat přístroje s krytím odpovídající prostředí. Při instalaci přístrojů na hrubší omítku je doporučeno přitěsnění přístroje silikonem.


rozměr: 120 x 120 x 200 mm
materiál: samozhášivý bezhalogenový PP
teplotní odolnost: od -25 do +60 °C

Obsah balení:Návod:MDZ

montážní deska do zateplení

Slouží k instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod.) na zateplené fasády budov, svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů. Není určena pro montáž satelitních antén a jiných velkoplošných prvků.
Montážní deska umožňuje montáž zařízení při tloušťce zateplovací vrstvy 50 - 200 mm.
Plocha pro montáž zařízení je 120 x 120 mm.
Součástí balení jsou hmoždinky, vruty pro připevnění nosiče ke stěně a šrouby pro montáž desky.


rozměr: 120 x 120 x 200 mm
materiál: samozhášivý bezhalogenový PP
teplotní odolnost: od -25 do +60 °C
nosnost: max. 4 kg

Obsah balení:Návod:


1. Před montáží je nutné seříznout nosič včetně vložené izolace na potřebnou délkou podle tloušťky izolační vrstvy.


2. KEZ, KEZ-3 - krabice elektroinstalační do zateplení
Nosič se připevní ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek dle typu zdiva.
Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace.
Pomocí 4 šroubů (součást balení) se k nosiči připevní krabice, na které se provede finální montáž.
KEZ 3

krabice elektroinstalační vícenásobná do zateplení

umožňuje montáž přístrojů ve sdružených rámečcích při tloušťce zateplení 100 - 250 mm
rozměr: 120x120x250 mm

1. Před montáží je nutné seříznout nosič včetně vložené izolace na potřebnou délkou podle tloušťky izolační vrstvy.


2. MDZ - montážní deska do zateplení
Nosič se připevní ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek dle typu zdiva. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev.
Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace.
Pomocí 4 šroubů (součást balení) se k nosiči připevní deska, na které se provede finální montáž.

  ... novinky v PDF

< zpět na seznam  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012