CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

KOPOS KOLÍN a.s. přešel na systém WMS


Ke stále zvyšujícímu se objemu produkce úložného elektroinstalačního materiálu přešla kolínská firma KOPOS na nový technologický systém. Letos plánuje vybudovat i moderní logistické místo.

Skladování výrobků a následná distribuce k zákazníkovi byly už Achillovou patou závodu. Rozhodnutí vedení společnosti letos investovat do systému WMS - Warehouse Management Systém, tzv. řízený sklad a do výstavby nových skladových prostor, se staly jasnou volbou posunu vpřed v rozvoji firmy. Změny nejvíce přivítala vedoucí prodejní logistiky Zdena Mensová a její tým.

Zdena Mensová

Každý přechod na nový systém není jednoduchý, ale konečný výsledek je pak určitě znát. Skladové hospodářství už bylo slabinou firmy. Jak to vnímáte Vy?
Osobně vnímám skladové hospodářství jako funkční s určitými obtížemi ve všech jeho oblastech. Změna proto byla nutná. V dnešních dnech máme skladový informační systém (WMS) částečně realizovaný.

Jak ovlivní nový systém fungování logistiky?
Umožní nám plánovat a využívat kapacity skladového provozu s ohledem na aktuální zásobu práce. Informační systém (WMS) poskytuje aktuální a věrohodná data o stavu a pohybu zásob a výkonnosti skladového provozu na potřebné úrovni. Zlepší prostorové využití skladu a zrychlí obrátku.

V čem systém spočívá?
Systém má aktivní roli. Plánuje, rozhoduje, sleduje, vyhodnocuje, zatímco skladoví pracovníci jeho příkazy pouze vykonávají a výsledky své práce do systému registrují. Hlavním prostředkem komunikace systému se skladovými pracovníky je mobilní terminál se snímačem čárového kódu. Součástí je obousměrné on-line datové rozhraní s nadřazeným informačním systémem (Microsoft Dynamics AX). V neposlední řadě potřebuje ke své aktivní roli bezchybná data.

Spuštění systému začátkem roku probíhal hladce nebo se vyskytly problémy?
Problémy nás neminuly. Z dnešního pohledu nebyly zásadní. Vyřešili jsme je téměř okamžitě. V prvním týdnu jsme byli pomalejší při odbavování zakázek. Změna se projevila v odlišném způsobu práce a v obsluze nových terminálů. Nemáme dořešenu funkčnost terminálu v oblasti sčítání položek, proto na ní usilovně pracujeme. Zjistili jsme, že nemáme všechny položky se správnými daty, stále probíhají revize. Poté se můžeme pustit do dalších oblastí skladového hospodářství. Z toho pro nás vyplynulo i ponaučení: Všichni, kdo s daty pracujeme, si musíme být vědomi zodpovědnosti.

Sklad KOPOSSklad KOPOS

Váš tým byl určitě ohledně řízeného skladu proškolen. Přijali zaměstnanci změny s nadšením?
Se zaměstnanci jsme byli od počátku nového způsobu práce přímo na jejich pracovišti. Pracovali jsme s nimi za podpory našich konzultantů. Zaměstnanci byli skvělí, šli do toho naplno a aktivně. Zodpověděli jsme mnoho dotazů a v těchto dnech už jsou samostatní. Postupně chápou pro ně zásadní změnu a ta spočívá v tom, že data v terminálu jsou pro ně směrodatná a musí se jimi řídit.

V letních měsících začnou také stavební práce a vyroste zcela nová skladová hala. V čem bude lepší?
Vše pod jednou střechou. Uskladněný sortiment a všechny následující činnosti spojené s expedicí: příjem a ukládání jednotlivých položek, vychystávání, vyskladnění, kontrola, balení a nakládání zakázek.

Kdy vše začne fungovat naplno?
WMS by mělo být funkční do konce I. pololetí letošního roku a s tím spojené veškeré skladové hospodářství. Provoz v nové hale závisí na termínu zahájení stavebních prací. A to bude přibližně v květnu. Už se na to velmi těším, až bude vše hotovo.

< zpět na seznam  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012