CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

NEUTROSTOP


  • Tvarovky z čistého polyetylénu
  • Tvarovky z polyetylénu s přídavkem bóru 3,5%
  • Tvarovky z polyetylénu s přídavkem bóru 5%
  • Tvarovky z polyetylénu s přídavkem lithia 10%


Neutrostop

Typ: Katalog (komplet)
Jazyk: česky
Formát: PDF


  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012