CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

MNOŽSTVÍ VLOŽENÝCH KABELŮ


Elektroinstalační lišty a kanály

orientační průměr kabelu (mm) 6 7 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16
                           
LV 11X10 - - - - - - - - - - - - -
LV 18X13 3 2 1 1 1 1 1 - - - - - -
LV 24X22 8 6 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1
LV 40X15 11 8 4 4 3 3 3 3 2 2 - - -
                           
LH 15X10 1 1 1 (7,5) - - - - - - - - - -
LHD 17X17 3 2 1 1 1 1 1 1 - - - - -
LHD 20X10
LHD 20X10HF
2 1 - - - - - - - - - - -
LHD 20X20
LHD 20X20HF
5 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 - -
LHD 25X15 6 4 3 2 2 2 2 1 1 - - - -
LHD 25X20 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
LHD 30X25 10 7 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1
LHD 32X15 7 4 3 3 3 2 2 2 1 - - - -
LHD 40X20
LHD 40X20HF
11 8 6 4 4 4 3 3 2 2 2 1 -
LHD 40X40
LHD 40X40HF
27 20 15 13 12 10 9 8 6 5 5 4 3
LHD 50X20 16 12 9 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2
LHD 50X20/1 16 12 8 8 6 5 4 4 2 2 2 2 2
LHD 50X20/2 16 10 6 6 6 3 3 3 3 3 3 - -
LH 60X40 39 29 22 19 17 15 14 11 9 8 7 6 5
                           
LZ 15X12 2 2 1 1 1 1 1 - - - - - -
LZK 15X12 2 1 1 1 1 1 - - - - - - -
                           
LP 80X25 28 21 15 12 11 10 10 7 5 4 4 3 3
LPK 80X25 28 21 15 12 11 10 10 7 5 4 4 3 3
LP 35 7 5 4 3 2 1 1 1 1 - - - -
LR 30 11 8 6 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1
                           
LO 35 2 - - - - - - - - - - - -
LO 50 5 2 2 - - - - - - - - - -
LO 75 13 9 8 5 5 5 4 4 1 1 1 1 1
                           
LE 40 10 7 5 5 4 3 3 3 2 2 1 1 1
LE 60 16 10 8 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2
LE 80 16 12 10 8 6 6 6 4 4 2 2 2 2
LE 100 23 15 12 9 9 6 6 6 3 3 3 3 3
                           
EKD 80X40
EKD 80X40HF
51 37 29 25 22 20 18 15 12 10 9 8 7
EKD 100X40 63 46 35 31 28 25 23 18 15 13 11 10 8
EKD 120X40 84 62 47 42 37 33 30 24 21 17 15 13 11
                           
EKE 60X60 55 40 31 27 24 21 19 16 13 11 10 8 7
EKE 100X60 97 71 54 48 43 38 35 28 24 20 17 15 13
EKE 140X60 146 109 83 74 66 59 53 43 37 30 27 23 20
EKE 180X60 190 140 107 95 84 75 68 55 47 39 35 30 26
                           
PK 110X65 D 116 85 65 58 51 46 42 34 29 24 21 18 16
PK 110X70 D
PK 110X70 D HF
116 85 65 58 51 46 42 34 29 24 21 18 16
PK 140X70 D 152 112 86 76 67 60 55 44 38 31 28 24 21
PK 170X70 D 197 144 111 98 87 78 71 57 49 40 36 31 27
PK 90X55 D
PK 90X55 D HF
80 59 45 40 35 32 29 23 20 16 14 12 11
PK 120X55 D 79 59 44 39 35 31 28 22 19 15 14 12 10
PK 160X65 D 156 115 88 78 68 62 56 45 39 31 28 24 21
PK 210X70 D 160 116 89 78 70 63 65 46 39 32 29 24 22

V tabulce je počítáno s využitím 60 % vnitřního průřezu lišt. Pokud dojde k jinému plnění, je nutné vzít v úvahu způsob uložení a při montáži zohlednit požadavky norem ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523. Podle těchto norem lze určit trvalou proudovou zatíženost vodičů a kabelů při respektování jejich uložení, vzájemného uspořádání a teploty okolního prostředí.

Parapetní kanály

umístění využití kanálů s krabicemi využití kanálů bez krabic
sdělovací kabely
průměr 6 mm
silové kabely
průměr 9,5 mm
sdělovací kabely
průměr 6 mm
silové kabely
průměr 9,5 mm
PK 110X65 D + KP PK nahoře 10 ks 3 ks 100 ks 40 ks
uprostřed (SK 40X33) 16 ks 9 ks
dole 13 ks 8 ks
PK 110X65 D + KP 80 PK nahoře 10 ks 3 ks 100 ks 40 ks
uprostřed (SK 40X20) 10 ks 6 ks
dole 13 ks 8 ks
PK 110X70 D (HF) nahoře 10 ks 3 ks 100 ks 40 ks
uprostřed (SK 40X33) 16 ks 9 ks
dole 13 ks 8 ks
PK 140X70 D nahoře 15 ks 5 ks 130 ks 50 ks
uprostřed (SK 40X33) 16 ks 9 ks
dole 20 ks 10 ks
PK 170X70 D nahoře 20 ks 10 ks 150 ks 60 ks
uprostřed (SK 40X33) 16 ks 9 ks
dole 45 ks 15 ks
PK 90X55 D (HF) dole 16 ks 10 ks 55 ks 22 ks
PK 120X55 D nahoře 23 ks 11 ks 23 ks 11 ks
dole 17 ks 7 ks 32 ks 19 ks
PK 160X65 D nahoře 20 ks 8 ks 40 ks 15 ks
dole 25 ks 9 ks 50 ks 20 ks
PK 210X70 D nahoře 10 ks 8 ks 170 ks 70 ks
uprostřed 16 ks 10 ks
dole 12 ks 8 ks


            PK 140X70 D                              PK 90X55 D                              PK 120X55 D
     
            PK 160X65 D                               PK 210X70 D
  

V tabulce je počítáno s využitím 60 % vnitřního průřezu lišt. Pokud dojde k jinému plnění, je nutné vzít v úvahu způsob uložení a při montáži zohlednit požadavky norem ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523. Podle těchto norem lze určit trvalou proudovou zatíženost vodičů a kabelů při respektování jejich uložení, vzájemného uspořádání a teploty okolního prostředí.

Elektroinstalační trubky

    CYKY 2x1,5 CYKY 3x1,5 CYKY 4x1,5 CYKY 3x2,5 CYKY 5x1,5 CYKY 4x2,5 CYKY 5x2,5 CYKY 4x4 CYKY 5x4 CYKY 4x6 CYKY 5x6
Průměr kabelu (mm) 6 8,3 8,7 9,5 10 10,3 10,9 12,3 13,2 14,4 14,4 16
Trubky ohebné
XX16E - EN 1 1 1 X X X X X X X X X
XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 X X X X X
XX25 - EN 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 X
XX32 - EN 8 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1
XX40 - EN 13 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
XX50 - EN 21 11 10 8 7 7 6 5 4 4 4 3
                         
XX13 - ČSN 2 1 1 1 1 1 1 X X X X X
XX16 - ČSN 3 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 X X X
XX23 - ČSN 7 4 3 3 2 2 1(2) 1 1 1 1 1
XX29 - ČSN 11 6 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1
XX36 - ČSN 17 9 8 7 6 6 5 4 3 3 3 2
                         
SF 16 3 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
SF 20 5 3 2 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1
SF 25 8 4 4 3 3 3 2(3) 1(2) 1 1 1 1
SF 32 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2(3) 2(3) 1(2)
                         
KF 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2
KF 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3
KF 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5
KF 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7
KF 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10
KF 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16
KF 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21
KF 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34
KF 09200 401 209 191 160 144 136 121 95 83 70 70 56
Trubky tuhé
XX16E - EN 1(2) 1 1 1 1 1 X X X X X X
XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
XX25 - EN 6 3 3 2 1(2) 1(2) 1 1 1 1 1 1
XX32 - EN 9 5 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1
XX40 - EN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 1(2)
XX50 - EN 24 13 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3
XX63 - EN 43 22 20 17 15 14 13 10 9 7 7 6
                         
6013 - ČSN 4 2 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X
6016 - ČSN 2 (3) 3 3 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1
6021 - ČSN 9 5 4 3 3 3 3 1(2) 1 1 1 1
6029 - ČSN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 2
6036 - ČSN 25 13 12 10 9 9 8 6 5 4 4 4
6042 - ČSN 34 18 16 14 12 12 10 8 7 6 6 5
                         
6016E - EN 3 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
6020 - EN 4 2 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X
6025 - EN 7 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
6032 - EN 11 6 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1
6040 - EN 19 10 9 7 7 6 6 4 4 3 3 3
6050 - EN 30 15 14 12 11 10 9 7 6 5 5 4
6063 - EN 48 25 23 19 17 16 15 11 10 8 8 7
                         
KD 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2
KD 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3
KD 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5
KD 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7
KD 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10
KD 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16
KD 09120 131 68 62 52 47 44 40 31 27 23 23 18
KD 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21
KD 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34
KD 09200 401 209 191 160 144 136 121 95 83 70 70 56

V tabulce je počítáno s využitím 60% vnitřního průřezu trubek.  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012