CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

KOPOS-OIL, s.r.o.


KOPOS-OIL, s.r.o., Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

ID datové schránky: rh2ggjh

IČ: 251 47 714

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53588.

Evidenční č. daňového skladu CZ0402082S001
Evidenční č. provozovatele daňového skladu CZ0002082S000
Evidenční č. distributora PHM CZ1102082Q001

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Kolín, Kutnohorská 273, 280 02 Kolín


CZK 19-7146790297/0100
USD - IBAN CZ9101000001078728400257
EUR - IBAN CZ8501000001075241630217
SWIFT KOMBCZPP

Zastoupen:
Ing. Josef Vavrouch – jednatel společnosti
tel.: +420 321 730 130
mobil: +420 602 337 731
e-mail: josef.vavrouch@kopos.cz

Kontaktní dispečer:
tel.: +420 321 730 168, fax: +420 321 730 868

mobil: +420 607 592 885 – Jaroslav Krejčí
mobil: +420 731 190 291 – Jana Kroumanová
mobil: +420 721 547 073 – Milan Dostál
mobil: +420 733 378 249 – Petr Brodský
e-mail: jana.kroumanova@kopos.cz

Železniční vlečka:
Tarifní stanice 534 149 Kolín
Vlečka 520 429 KOPOS KOLÍN a.s.
Vlečkař 1032


Představení společnosti


Společnost KOPOS-OIL, s.r.o. je jednou z 12-ti dceřiných společností a je součástí holdingu KOPOS HOLDING, a.s. Byla založena společností KOPOS KOLÍN a.s. (www.kopos.com) dne 30.7.1997 a svoji činnost provozuje v areálu společnosti KOPOS KOLÍN a.s. Hlavní činností je výroba a velkoobchod s ropnými produkty.

Výrobní činnost byla zahájena dne 1.2.1998 a od roku 2014 má společnost KOPOS-OIL, s.r.o. statut daňového skladu. Záruka na provozování daňového skladu je ve výši 165.000.000,- Kč (6.110.000,- EUR).

Současná skladovací kapacita daňového skladu / 2.200.000 litrů /, umožňuje nakupovat 2 vlakové soupravy motorové nafty týdně. Denní prodeje tohoto zboží do volného daňového oběhu je 500.000 až 1.400.000 litrů.

Dodavatelem motorové nafty dle evropské normy EN 590 + A1 jsou rafinerie EU, společnost BP Europa SE Hamburg, společnost Slovnaft, a.s. Bratislava a společnost Unipetrol RPA, s.r.o. Praha.

Hlavními odběrateli motorové nafty jsou velkoobchodní společnosti obchodující s PHM a čerpací stanice v rámci ČR. Měsíční prodej je 10.000.00 až 18.000.000 litrů.

Veškeré ropné produkty je možno do areálu společnosti přivážet i vyvážet automobilovými nebo železničními cisternami. Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je vlastníkem železniční vlečky v délce 2 km.

Pro jakoukoliv manipulaci s ropnými produkty, je terminál vybaven nejmodernějším zařízením pro měření, stáčení a plnění.

Stočení vlakové soupravy je prováděno na třech stáčecích terminálech. Vlak o objemu cca 2.100.000 litrů motorové nafty je stočen do skladovací nádrže za 12 - 15 hodin.

Plnění autocisteren je zajišťována na dvou výdejních terminálech ve množství 160.000 litrů za hodinu (4 autocisterny).
V současné době pocházejí veškeré nákupy ropných produktů z rafinérií zemí EÚ - ČR.


Certifikace společnosti


Společnost KOPOS-OIL, s.r.o. je držitelem certifikátu kvality ISO 9001, enviromentu ISO 14001, certifikátu EU-ISCC a certifikátu vyjímečnosti.

Všechny výrobky jsou certifikovány ve společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Praha. Každá dodávka motorové nafty je před uvedením na trh certifikována dle kvality podle evropské normy EN 590 + A1.  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012