CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

KONFIGURÁTOR KNS


Konfigurátor KNS je nový intuitivní program, který poskytuje větší komfort při práci s výrobky KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je uživatelsky příjemný, nevyžaduje hluboké znalosti o výrobcích a jeho základní myšlenkou je vytvoření jednoduché soupisky materiálu potřebného k sestavení kabelové trasy.

  • vždy aktuální výrobky
  • rychlá orientace v programu – intuitivní uživatelské prostředí
  • snadné sestavení kabelových tras ve třech krocích
  • možnost separátního výběru trasy a zavěšení
  • možnost uložení projektu a následného doplňování
  • výsledná soupiska včetně EAN kódů
Program "Konfigurátor KNS" ke stažení.

Manuál Konfigurátoru KNS.

       https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012