CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

HISTORIE SPOLEČNOSTI


Historie závodu KOPOS KOLÍN a.s. navazuje na cestu rozvoje elektrotechniky, které sahají do začátku 20. století. Základy dnešní podoby společnosti vznikaly takto:

1926 - akciová společnost bratislavských kabeloven zakoupila již rozestavěný objekt na okraji Kolína od firmy na výrobu cukrovinek.
1927 - začátkem roku byla v dokončeném objektu zahájena výroba plášťových a pancéřových elektroinstalačních trubek, včetně krabic a ostatního příslušenství. V předválečném období obstála společnost v tvrdé konkurenci a v tomto sortimentu měla prakticky monopolní postavení.
1939 - bratislavská "Továreň na káble" prodala kolínskou trubkárnu firmě ISOLIT se sídlem v Jablonném nad Orlicí.
1946 - po znárodnění byl závod začleněn jako do národního podniku Kablo Bratislava.
1949 - koncem roku byl národní podnik Kablo Bratislava rozdělen na několik podniků. Po rozdělení se kolínská trubkárna stala základním závodem Elektroisoly národní podnik s pobočnými závody v Hloubětíně, Táboře, Pardubicích a Jablonném nad Orlicí. V této době byl elektroinstalační úložný materiál vyráběn pouze v Kolíně a částečně v Hloubětíně. Podnik zajišťoval kromě elektroinstalačního materiálu výrobu slídových izolantů v závodech Pardubice a Tábor, výrobu statických kondenzátorů v závodě Hloubětín, výrobu kondenzátorů a výlisků z termosetů v závodě Jablonné nad Orlicí.
1951 - byly vyčleněny ze stávajícího podniku závody Hloubětín, Jablonné nad Orlicí a Elektrické pece Kolín, které utvořily samostatný podnik.
1958 - byl zrušen národní podnik Elektroisola Kolín a závod byl začleněn do národního podniku Kablo Kladno. Skladba výroby se v této době nijak výrazně nemění.
1962 - od tohoto roku se technický rozvoj závodu začíná zabývat možnostmi technologií zpracovávání plastických hmot v souvislosti s aplikacemi pro elektroinstalační úložný materiál. Nové výrobky z plastů, lišty, ohebné trubky, krabice postupně nahrazují dosavadní výrobu kovových plášťových trubek a krabic. Plastové výrobky kromě vyšší užitné hodnoty umožnily rychlé zvyšování produktivity práce a podstatnou měrou přispěly ke zlepšení kultury prostředí závodu.
1969 - v tomto roce se rozebíhá výroba smaltovaného a opředeného Cu drátu. Tato výroba byla ukončena v roce 1997.
1985 - n.p. Kablo Kladno byl začleněn do koncernu ZSE Praha.
1990 - kolínský závod se z tohoto koncernu osamostatnil a vzniká s. p. Kablo Kolín.
1994 - 1.5.1994 je státní podnik privatizován jako společnost s ručením omezeným s obchodním jménem Kopos Kablo Kolín s.r.o.
1996 - 1. ledna 1996 je založena akciová společnost KOPOS Kolín a.s.
          - zahájení provozu vlastní mísírny
1997 - založení dceřiné společnosti na Ukrajině KOPOS ELEKTRO UA
1998 - založení dceřiné společnosti v Bělorusku IP KOPOS ELEKTRO
1999 - založení dceřiné společnosti v Polsku KOPOS ELEKTRO PL Sp.z.o.o.
2000 - založení dceřiné společnosti na Slovensku KOPOS SLOVAKIA s.r.o.
          - založení dceřiné společnosti v Rusku KOPOS ELEKTRO o.o.o.
          - založení dceřiné společnosti v Rumunsku KOPOS ELECTRO S.R.L.
2002 - založení dceřiné společnosti v Maďarsku KOPOS ELEKTRO Kft.
          - založení dceřiné společnosti ve Smolensku KOPOS ELEKTRO Smolensk
2004 - zahájení modernizace více jak poloviny podniku
          - založení dceřiné společnosti na Slovensku KOVOFIN
          - založení dceřiné společnosti ve Spojených arabských emirátech KOPOS ELECTRO FZE
2005 - dokončena modernizace administrativně výrobní haly. Zahájení výroby parapetních kanálů s dutou stěnou.
2006 - KOPOS KOLÍN a.s. slaví 80. výročí od založení firmy. Výroba plastů se zaměřuje stále více ekologicky – produkty z bezhalogenového a bezolovnatého materiálu.
2007 - založení dceřiné společnosti v Německu KOPOS ELEKTRO GmbH. Zahájení výroby kabelových žlabů "MARS"
2008 - založení dceřiné společnosti v Chorvatsku KOPOS ELEKTRO d.o.o.
          - založení dceřiné společnosti v Etiopii KOPOS ELECTRO PLC
2009 - dokončení výstavby nové skladové a administrativně výrobní haly
          - zahájení výroby inovovaných žlabů MARS a kabelových žlabů JUPITER na nové výrobní lince
          - založení dceřiné společnosti v Gruzii KOPOS ELECTRO Ltd.
          - sloučení dceřiných společností KOVOFIN ELEKTRO, s.r.o a KOPOS Slovakia s.r.o
2010 - založení dceřiné společnosti v Dominikánské republice KOPOS Elektro RD, S.R.L.
2011 - 2012 - otevření nové výrobní haly na Ukrajině
          - rozšíření areálu společnosti KOPOS KOLÍN a.s. a vybudování nových skladových ploch
2012 - ukončení výroby v Šardicích a její přesunutí do Kolína
2015 - přesun všech dceřiných společností pod KOPOS HOLDING v rámci reorganizace     KOPOS KOLÍN a.s. je firma ve vlastnictví českého majitele. V současné době je hlavní činností výroba elektroinstalačního úložného materiálu. Jsou to především elektroinstalační lišty a kanály, trubky pevné a ohebné, krabice a upevňovací materiál. Široký sortiment výrobků je rozdělen do pěti ucelených soustav podle účelu použití, prostředí a mechanického namáhání. Ze zpracovávaných materiálů zaujímá největší objem PVC. V současné době se v Koposu vyrábí převážně elektroinstalační úložný materiál.

Jedná se o pět následujících soustav:

  • Elektroinstalační krabice a příslušenství
  • Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství
  • Elektroinstalační trubky a příslušenství
  • Upevňovací materiál
  • Kabelové nosné systémy

     Kromě těchto klasických soustav, které se používají hlavně v oblasti elektroinstalační, má firma KOPOS KOLÍN a.s. i výrobní technologie, které využívá i pro jiné oblasti trhu. Jedná se například o výrobu stínících tvarovek NEUTROSTOP, které se používají všude tam, kde je nutno chránit okolí před neutronovým zářením, dále vyrábíme potravinářské a průmyslové přepravky, cívky pro vinutí lakovaných vodičů a také kompletní řadu plastových vodovodních trubek.

     KOPOS KOLÍN a.s. má výrobní a technické zázemí umožňující rychlou reakci na požadavky trhu a neustálé rozšiřování nabídky nových výrobků. Firma disponuje vlastní vývojovou a konstrukční základnou, vlastní nástrojárnou a prototypovou dílnou pro vývoj, přípravu a ověřování nových výrobků. V posledním období byla uvedena do provozu nová mísírna PVC, která umožňuje připravovat vysoce kvalitní materiály jak v oblasti mechanických vlastností, tak i stálosti barev. Nová je také moderní linka na výrobu jednoplášťových a dvouplášťových chrániček s obchodním názvem Kopoflex a Kopodur . Nemalé částky jsou každoročně investovány na obnovu a modernizaci stávajících výrobních zařízení (tj. především extrudery a vstřikolisy). Toto vše zaručuje prvotřídní kvalitu.  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012