CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

CHEMICKÉ ODOLNOSTI


Chemická odolnost elektroinstalačních lišt, trubek a příslušenství z tvrdého PVC, PE, PA, PS, PP a PPE

Vysvětlivky:
# : Tyto materiály jsou za běžných podmínek uložení odolné proti chemickému poškození
o : Tyto materiály jsou pouze omezeně odolné proti chemickému poškození
x : Tyto materiály nejsou za uvedených podmínek odolné proti chemickému poškození

Zkratky: PVC-Polyvinylchlorid, PE-polyethylen, PA-polyamid, PS-polystyren, PP-polypropylen, PPE (PPO)-polyphenylenether (polyphenyl oxid).

Chemikálie konc. v % °C PVC PE PA PS PP PPE (PPO)
Aceton   20 x # # x # x
Amoniak 25 20 # # x o # x
Anilin   60 o x o x x o
Benzen   20 x o # x o x
Destilovaná voda   20 # # # # # #
Etanol 50 20 # # # o # #
Fenolový roztok 5 50 o o x x x x
Hydroxid sodný 60 50 # # # # # #
Chlorované uhlovodíky     x x # x x x
Kyselina fluorovodíková 40 20 # # x x # o
Kyselina chlorovodíková 36 20 o o x o o o
Kyselina chromová 20   o o x o o o
Kyselina octová 5 20 # # x # # o
Kyselina sírová 96 20 # # x # # o
Kyselina sírová 30 20 # # x # # o
Medicinální olej     # # # # # x
Metanol     # # # x # #
Olivový olej     # # # # # x
Petrolej     # # # # # x
Peroxid vodíku 20 20 # # o o # o
Tetrachloruhlík     x x x x x x
Transformátorový olej   20 # # # # # x
Uhličitan sodný     # # # # # #

PPE (PPO) - při styku s tuky, mazivy a oleji dochází k degradaci materiálu (křehne, praská).  https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012