CZ cs
AM BE BY DK DO EE FR GE HR KZ LT LV HU DE NL PL RO RU SK GB US ES UA

CERTIFIKÁTY


Certifikace produktů

Certifikáty produktů se vztahují ke každému jednotlivému produktu a jsou součástí detailu výrobku také na http://www.koposkatalog.cz (u detailu výrobků pod záložkou "CERTIFIKACE")

Prohlášení a Certifikáty produktů!   Prohlášení a Certifikáty produktů!

Hlavní zkušební ústav pro zkoušení našich produktů je ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p..

Certifikáty na nebezpečí výbuchu

Elektroinstalační lišty a kanály řady LV, LH, LHD, EK, EKE včetně příslušenství  
Elektroinstalační lišty a kanály HF řady LV, LH, LHD, EK, EKE včetně příslušenství  
Elektroinstalační trubky ohebné LPFLEX pro velmi nízké mechanické namáhání, včetně příslušenství  
Elektroinstalační trubky ohebné MONOFLEX s nízkou mechanickou odolností, včetně příslušenství  
Elektroinstalační trubky ohebné SUPER MONOFLEX se střední mechanickou odolností, včetně příslušenství  
Elektroinstalační trubky ohebné MONOFLEX HFPP s nízkou mechanickou odolností, včetně příslušenství  
Elektroinstalační trubky ohebné SUPER MONOFLEX HFPP se střední mechanickou odolností, včetně příslušenství  
Tuhé elektroinstalační trubky s nízkou mechanickou odolností typové řady 15xx a 15xxHF, včetně příslušenství  
Tuhé elektroinstalační trubky se střední mechanickou odolností typové řady 40xx a 40xxHF, včetně příslušenství  
Tuhé elektroinstalační trubky s vysokou mechanickou odolností typové řady 80xx a 80xxHF, včetně příslušenství  

Certifikace systému

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení a kvality ISO 9001, životní prostředí ISO 14001, Bezpečnost práce a značku Česká kvalita.

ISO 9001, ISO 14001    Bezpečný podnik            Česká kvalita                Osvědčení o obalech
                 https://www.facebook.com/kopos.kolin © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podporujeme vaši budoucnost                                                          Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita 2012